Focus (RIŽ): V letakih trgovcev obe uveljavljeni blagovni znamki z višjim deležem

IN FOCUS - InLeaflet

In Focus

15.12.2022

Bistvene spremembe so se zgodile že pred 4-5 leti in lani, letos pa se je bruto oglaševalski delež v primerjavi s predhodnim obdobjem povsem stabiliziral pri vseh analiziranih znamkah. Oglaševane cene 1-kilogramskega pakiranja riža so med znamčenimi in trgovskimi blagovnimi znamkami dokaj majhne.

Avtorji: Melani Cipot, direktorica prodaje za jugovzhodno Evropo, Focus 
in uredništvo InStore

Analiza promocij riža v letakih trgovcih ima v reviji InStore že kar dolgo zgodovino in zato menimo, da je vam bralcem v korist, da v analizo vključimo tudi nekatere izsledke izpred preteklih let. V marsičem je namreč odsev tega, kar se objavlja v letakih trgovcev, tudi odraz stanja na policah trgovcev. V osnovi pa smo analizirali obdobje od vključno lanskega junija do konca letošnjega maja (MAT Maj 2022).

Pri Focusu so razvili posebno metodo spremljanja kakovostnega oglaševanja v letakih trgovcev, ki temelji na pozicioniranju objave, velikosti objave in bruto dosega objave in tako dobili spremenljivko, ki so jo poimenovali GAV-Gross Advertising Value (bruto oglaševalska vrednost).

Analiza števila promocij in GAV
Na prvem grafu prikazujemo obdobje sedmih zaporednih 12-mesečnih obdobij. Bruto oglaševalska vrednosti (GAV), ki se je lani po večletnem padanju ustalila, je letos ponovno višja, a je vzrok zato kar 39-odstotno povečanje števila promocij ‒ rast GAV še zdaleč ni bila tako visoka (+19 %).

Razvoj po blagovnih znamkah

Analiza po blagovnih znamkah je vedno zanimiva, tokrat pa smo v analizo vključili pet primerljivih 12-mesečnih obdobij (graf 2). Spremembe se še kar dogajajo: prve večje so se zgodile že pred petimi leti. Najprej je sledil velik padec deleža GAV pri trgovskih blagovnih znamkah (TBZ) in ostalih znamkah in hkratna bliskovita rast blagovnih znamk Zlato polje in Riso Scotti. Slednji in pa ostalim znamkam je delež v naslednjem obdobju močno zanihal navzdol, TBZ pa so močno pridobile (1. stolpec). Scotti se je pred tremi leti (ob hkratnem padcu TBZ in Zlatega polja) ponovno dvignil, potem pa ob hkratni rasti znamke Zlato polje ponovno padel. 

Lani so se deleži stabilizirali, letos pa je delež GAV ponovno močno zrasel pri znamki Zlato polje, močno padel pri TBZ in malce zrasel pri znamki Riso Scotti. Glede na desjtvo, da imajo tu trgovske znamke še vedno velik delež, bomo v prihodnjih analizah pokazali razvoj tudi posamičnih TBZ z opazno visokimi deleži. Za sedaj samo podatek, da je bila letos med njimi s kar 20,9-odstotnim deležem najbolj oglaševana znamka Delizie dal Sole (Eurospin), druga najbolj oglaševana glede na kazalnik GAV pa je bila Lidlova znamka riža Golden Sun, ki pa je imela le 2,6-odstotni delež. Vse preostale TBZ so imele manj kot 1,5-odstotni delež.

Razvoj po trgovcih
Pri pregledu stanja glede pojavljanja znamk riža v letakih trgovcev (graf 3) smo tokrat poleg “standardnih” vključili še trgovski znamki z večjim deležem (Delizie dal Sole in Golden Sun), preostale znamke pa smo razdelili na trgovske (TBZ) in znamke proizvajalcev (MB – manufacturer's brands).