Predstavitev najnovejše nacionalne raziskave Nutri-D

RAZISKAVA

Slovenija

22.11.2023

Izvedli so nacionalno raziskavo Nutri-D javnega zdravja (Inštituta za nutricionistiko) v kateri so preučevali dejavnike preskrbljenosti prebivalcev Slovenije z vitaminom D.

Igor Pravst je predstavil rezultate najnovejše raziskave, ki so bili prejšnji teden objavljeni v ugledni znanstveni reviji Frontiers in nutrition, ob tej priložnosti pa so za javnost pripravili tudi novico, v kateri so rezultati raziskave poljudno predstavljeni (na spletni strani inštituta za nutricionistiko).

Predstavili so jih danes na konferenci ZPS, kjer sta bili sogovornici še endokrinologinja Marija Pfeifer (na fotografiji) in Nika Kremič, predstavnica ZPS. 

Vir: Instore

Foto: Instore