SLO bocni levo
SLO bocni desno

MARKO MINTAS, predsednik Henkel Adrie (Hrvaška, Slovenija in BiH), manager za Hrvaško: Trajnostno usmerjeni za dobro naslednjih generacij

Intervjuji

12.12.2022.

Naš sogovornik je od oktobra predsednik uprave Henkel Adria, direktor Henkla na Hrvaškem in country manager za novo vzpostavljeno poslovno enoto Consumer Brands, ki združuje vse blagovne znamke iz dveh dolgoletnih poslovnih enot: Pralna sredstva in čistila (Laundry & Home care) in Beauty Care. Poudarja pomen strategije trajnostnega poslovanja in pravi: “Trajnost je globoko zakoreninjena v DNK podjetja in je sestavni del našega poslovanja. Skupaj s strateškimi prednostnimi nalogami, kot sta npr. inovacija in digitalizacija.”

Pripravila: Jelena Lazarić, jelena@b2bmedia.org

Naš sogovornik je poslovno pot začel v oddelku prodaje za hrvaški trg v kategoriji za upravljanje ključnih kupcev. Zadnji dve leti je bil član uprave in generalni direktor poslovne enote Pralna sredstva in čistila (Laundry & Home care) za ukrajinski trg. To je bila zanj izjemna in zahtevna izkušnja, saj je šlo za trg, ki se nenehno razvija, stopnje rasti so bile dvoštevilčne, agilnost in hitrost celotnega trga pa je (bila) na bistveno višji ravni kot na naših trgih Adrije. Druga pomembna zadeva na njegovi karierni poti je povezana z vodenjem poslovanja v kriznih razmerah. Pred odhodom v Ukrajino je bil kot prokurist in komercialni direktor zadolžen za Hrvaško in Slovenijo. Dodatne delovne izkušnje si je pridobival z delom v Avstriji, na mednarodnem sedežu Henkla za Srednjo in Vzhodno Evropo. Iz Avstrije je pomagal pri upravljanju na številnih poslovnih trgih, kot so: Turčija, Rusija, države Srednje Azije in države CEE, kot so: Poljska, države Baltika in Ukrajina. Na Dunaju je bil v treh letih v dveh časovnih obdobjih zadolžen za različna področja mednarodnega trženja in prodaje. V tem času je lokalno skrbel za oddelke prodaje, trženja in upravljanja s kategorijami. 

Na splošno je glavni trend e-poslovanje, ki se bo z razvojem celotnega ekosistema še pospešil. Mislim, da je ravno tu izjemno velik potencial tudi za našo regijo, sploh če primerjamo razvoj glede na druge trge. 


Nedavno ste v Henklu združili poslovni globalni enoti Pralna sredstva in čistila za gospodinjstva in Beauty Care v novo poslovno enoto, ki ste jo poimenovali: Henkel Consumer Brands. Nam lahko poveste, kaj je bil cilj te združitve in kako zaenkrat deluje?

Cilj je ustvariti zmogljivo platformo za potrošnike za več kategorij, kar nam omogoča, da na najboljši način skrbimo za svoje kupce. Kot ena ekipa, na vseh stičnih točkah. To je za nas pomemben strateški korak, saj pod eno streho združujemo močne svetovne blagovne znamke in vodilne svetovne tržne kategorije. Združujemo najboljše iz obeh poslovnih enot in tako lažje izvajamo odločilne strateške naloge, kot so: inovacije, trajnost in digitalizacija. Vse v korist naših strank in potrošnikov. Podjetje Henkel je že vrsto let prisotno v regiji Adria, ki zajema Hrvaško, Slovenijo ter Bosno in Hercegovino. Trajnost je za nas glavno vodilo, tako v smislu vrednot kot strategij. Vesel in ponosen sem, da smo eno najbolj trajnostnih podjetij, tako v proizvodnji in materialih kot v izdelkih. Ostaja temelj in vodilo, ne le v tem, kar počnemo, temveč tudi v komunikaciji, tako do končnih potrošnikov kot v komunikaciji s poslovnimi partnerji. Od vseh, s katerimi sodelujemo, pričakujemo jasne korake v smeri trajnosti.

Kako v Henklu prihajate do inovacij in katero bi še posebej izpostavili?

Za leto 2023 imamo velik inovacijski načrt, a bomo različne novosti pri naših najmočnejših blagovnih znamkah predstavili šele v prvem četrtletju.

Družbeno odgovorno poslovanje je danes pomembna tema. Ste pred kratkim naredili kaj novega v zvezi z družbeno odgovornostjo in ali obstaja kaj, na kar ste še posebej ponosni in kar že dolgo vpliva na skupnost, okolje in poslovanje, v katerem delujete?


Trajnost je globoko zakoreninjena v DNK podjetja in je sestavni del našega poslovanja. Skupaj s strateškimi prednostnimi nalogami, kot sta npr. inovacija in digitalizacija. V začetku letošnjega leta smo predstavili Henklov strateški okvir za doseganje ambicij trajnostnega poslovanja 2030+, ki se opira na našo Trajnostno strategijo, ki smo jo sprejeli pred več kot desetimi leti in ki vključuje vse aktivnosti za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Osredotočeni smo na ukrepe za blažitev podnebnih sprememb, funkcionalno krožno gospodarstvo ter varstvo narave in biotske raznovrstnosti, hkrati pa strankam in potrošnikom zagotavljamo varne in najboljše produktne in tehnološke rešitve. Z družbeno odgovornimi projekti se zavzemamo za napredek in v izrednih razmerah vedno pomagamo.

Današnji čas živimo z novo tehnologijo in vse večjo digitalizacijo, kako pa v Henklu odgovarjate na te izzive?

Verjamemo, da so digitalna znanja osnova za čisto vsakega zaposlenega in ne le tiste, ki so zadolženi za tako delo. Temu primerno organiziramo zelo veliko različnih digitalnih izpopolnjevanj ter izobraževanj oz. uvajanj v nove načine dela. S tem uspešno povečujemo digitalna znanja naših ekip. Kot zanimiv projekt bi omenil Paperless, ki ga je naša finančna uprava začela izvajati leta 2020 na Hrvaškem in v Sloveniji, nato pa smo ga uspešno izvajali tudi v drugih evropskih državah. S tem bomo nadaljevali neprekinjeno vse do trenutka, ko bomo v posameznih državah dosegli cilj poslovanja brez papirja, kar pa je seveda odvisno predvsem od zakonskih predpisov. Papir je vsekakor preveč prisoten v poslovanju in za olajšanje določenih postopkov, s katerimi se vsakodnevno srečujemo, so nekatere naše pobude na tem področju že izpeljane do konca. Gre za digitalno podpisovanje pogodb in drugih dokumentov, pošiljanje in prejemanje e-računov, prevzem dostavnih dokumentov izključno v elektronski obliki, elektronsko obdelavo stroškov potnih listin, digitalizacijo trgovine Henkel in povezavo računovodskega sistema z elektronsko prejeto dokumentacijo za lažjo nadaljnjo obdelavo podatkov. Letos smo uspešno zaključili kampanjo “Brez papirja”, ko smo se predstavili z več video posnetki s koristnimi nasveti, kako pri vsakodnevnem delu varčevati s papirjem. Danes se lahko pohvalimo, da samo na Hrvaškem in v Sloveniji prihranimo tiskanje 300 tisoč listov papirja letno, v prihodnjem obdobju pa pričakujemo, da bo ta številka še višja. Ob digitalizaciji smo to povezali s svojo vrednoto trajnostnega razvoja in se prostovoljno odločili za “vrnitev” k naravi s sajenjem dreves. Naj tu omenim, da smo zasadili 100 dreves na območju Novske in tam sodelovali v akciji “Zasadi stablo, ne budi panj” (Posadi drevo, ne bodi štor, op. ur.), ki na Hrvaškem poteka vsako leto.

Kateri tehnološki trendi v prodaji na drobno so po vašem glavni?

Na splošno je glavni trend e-poslovanje, ki se bo z razvojem celotnega ekosistema na Hrvaškem in v Sloveniji (posebej pa še v BiH) še pospešilo. Mislim, da je tu izjemno velik potencial, sploh če primerjamo razvoj glede na druge trge. Omenil bi še tehnološke trende v dobavnih verigah, proizvodnji, skladiščenju in transportu.

Ali lahko primerjate ukrajinski in hrvaški trg, seveda v trenutku, ko ste bili tam in ne sedaj? 

Ukrajinski trg je bistveno bolj dinamičen in je usmerjen v rast in razvoj, na drugi strani pa je hrvaški bistveno bolj stabilen in so stopnje rasti na splošno nižje. To je posledica dejstva, da je ukrajinski trg v razvoju, kjer končni potrošniki sprejemajo nove kategorije, ki so na Hrvaškem že dobro zastopane. Državi sta preprosto na različnih stopnjah razvoja prodaje na drobno. Po drugi strani pa bi rekel, da je ta v Ukrajini bolj agilna, se hitreje prilagaja in uvaja nove trende. Konkretno, na primeru e-poslovanja v Ukrajini bi dejal, da je eno najbolj razvitih v Evropi in menim, da bo trajalo še veliko let, da bo hrvaško doseglo tako raven. Druga skrajnost je, da je t. i. tradicionalnega trgovinskega trga na pri nas v pravem pomenu besede vse manj, v Ukrajini pa je precej prisoten tudi na primeru odprtosti trgovin, kjer samostojni podjetniki prodajajo izdelke npr. kar po enotah in ne paketih (npr. Persil Discs), če je potrebno. Od ukrajinskega trga bi lahko hrvaški trg konkretno prevzel omenjeno agilnost, usmerjenost v inovativnost ter izrazito močno usmerjenost v e-poslovanje. Tudi ponudba izdelkov v Ukrajini je po moji subjektivni oceni bistveno večja, končni potrošnik ima na voljo večjo izbiro izdelkov.

Koliko pa konkurenca trgovskih znamk vpliva na vaše poslovanje in v katerih kategorijah menite, da nimate konkurence?

Naše blagovne znamke imajo vrhunsko inovativnost, ponujamo dobro znane blagovne znamke z visoko zmogljivostjo in stopnjo trajnosti. To sta dve odločilni zadevi, ki nas razlikujeta od drugih ponudnikov podobnih izdelkov. Poleg tega so dodana vrednost seveda tudi naše aktivnosti za lokalno skupnost, ki jo ustvarjamo s humanitarnimi akcijami, donacijami ali trajnostjo. Seveda skupaj s poslovnimi partnerji v prodaji. Kjerkoli smo prisotni lokalno, ponujamo veliko podporo lokalni skupnosti, v kateri delujemo. V vsaki kategoriji imamo konkurenco in to podpiramo. Zaradi tega smo vsi skupaj boljši, še bolj agilni in osredotočeni na to, kako končnim potrošnikom zagotoviti največjo vrednost.

Kako komunicirate s svojimi strankami oz. potrošniki in kaj bi izpostavili?

Henkel še naprej ustvarja in zagotavlja najboljše inovacije za končne potrošnike. Je močan poslovno strateški partner ter modern, odgovoren in privlačen delodajalec, zato imamo in privabljamo najboljše kadre. Z družbeno odgovornimi projekti se zavzemamo za družbeni napredek in, kot sem že omenil, ponujamo pomoč v izrednih razmerah. Glavne smernice našega poslovanja so v skladu z našim poslanstvom, da smo trajnostno usmerjeni za dobro naslednjih generacij. To se ujema tudi s Henklovimi vrednotami, ki postavljajo kupce, potrošnike in naše zaposlene v središče pozornosti, saj si uspeha našega podjetja brez njih ne moremo predstavljati. V zahtevnih časih posebno pozornost seveda namenjamo poslovnim partnerjem in končnim potrošnikom. Za nas sto pomembni eksterna oz. strateška naravnanost razmerja s partnerji, bližina trga, zagotavljanje izdelkov z najboljšimi inovacijami in dodano vrednostjo za končne potrošnike v vseh državah regije. Pri izdelkih se lahko pohvalimo z visoko ravnjo tehnologije, naši končni potrošniki pa lahko s pravilno uporabo naših izdelkov dejansko prihranijo denar. Naj omenim primer gospodinjskega opravila pri nižjih temperaturah v pralnem stroju in strojnem pomivanju posode ali preprosto s prehodom z ročnega pomivanja posode na pogostejše pomivanje v stroju. Glede na to, da so naši izdelki najboljši v svojem razredu, zagotavljajo večjo učinkovitost v primerjavi z drugimi konkurenčnimi izdelki, kar ponovno ustvarja pomembno dodano vrednost.

Če zaključiva s strategijo in inovacijami, kakšni so vaši načrti glede tega do konca letošnjega leta in za 2023?

Naša strategija je taka, da bomo do leta 2030 postali podnebno pozitivno podjetje. Kar pa zadeva proizvodnjo, želimo do leta 2025 zmanjšati ogljični odtis za 65 odstotkov. V Henklu se aktivno zavzemamo za izgradnjo pravega krožnega gospodarstva in smo temu zavezani v vseh segmentih našega poslovanja. Viri morajo ostati v gospodarskem ciklu čim dlje in pomembno je, da podjetja in institucije združujejo moči pri reševanju tega vprašanja. Eden od pomembnih ciljev je, da bo do leta 2025 vseh 100 odstotkov Henklove embalaže reciklirane ali ponovno uporabljene. Konec leta 2021 je bil ta delež že nekje okoli 86 odstotkov.

V zahtevnih časih posebno pozornost namenjamo poslovnim partnerjem in končnim potrošnikom. Za nas sto pomembni eksterna in strateška naravnanost do partnerjev, bližina trga, zagotavljanje izdelkov z najboljšimi inovacijami in dodano vrednostjo tako za končne potrošnike v vseh državah regije.