SLO bocni levo
SLO bocni desno

MARINA HADROVIĆ, generalna direktorica Mondelez International za Bolgarijo in trge Vzhodnega Jadrana: Prepričani v nadaljnjo rast

INTERVJU

Intervjuji

15.12.2022

“Popolnoma smo pripravljeni, imamo odlične ekipe, globalno znane in lokalno močne blagovne znamke, znanje, izkušnje in motivacijo, da bomo v prihodnjih letih globalno vodilni v vseh kategorijah in segmentih, v katerih delujemo,” je izpostavila naša tokratna sogovornica, ki je poleti prevzela nov položaj v multinacionalki.

Avtorica: Jelena Lazarić, jelena@b2bmedia.org

Julija letos je Marina Hadrović prevzela položaj in funkcije generalne direktorice za Bolgarijo in trge t. i. “vzhodnega” Jadrana v podjetju Mondelēz International, v katerem je na različnih položajih že več kot deset let. Za vse edicije naše revije je govorila o uspehih, poslovnih načrtih, a tudi o tem, čemu se je podjetje zavezalo, ko gre za trajnostno poslovanje.

Pred prevzemom nove naloge ste zadnja štiri leta živeli v Švici in delali na položaju direktorice izvoza za Evropo ter bili odgovorni za razvoj in upravljanje blagovne znamke izdelkov Mondelēz na različnih trgih po Evropi. Kako podobni in kako različni smo v naši regiji od načina poslovanja in nastopov na trgih v primerjavi z Evropo, ki jo poznate?

Med trgi obstajajo razlike predvsem v stopnji razvitosti, življenjskem slogu, navadah in potrebah potrošnikov. Opažam, da smo kot trg, mislim na celotno “vzhodnojadransko” regijo, pripravljeni in odločeni narediti korak naprej v nastopanju, se prilagoditi in uspešno izvajati aktivnosti s svetovnimi blagovnimi znamkami. Istočasno pa si znamo vzeti čas in spoštovanje, ki zagotavlja dodatno lokalno vrednost. Prav to je moja trenutna naloga v podjetju. S svojimi ekipami zagotoviti razvoj poslovanja na devetih trgih “vzhodnojadranske” regije. To pa so naslednje države: Bolgarija, Hrvaška, Srbija, BiH, Črna gora, Severna Makedonija, Albanija, Kosovo in Slovenija. Ne glede na vso kompleksnost, ki je značilna za posamezne trge, smo kot celotna ekipa popolnoma predani skupnemu cilju. To je nadaljnja rast, a hkrati gradimo kulturo sprejemanja idej in različnosti ter skrbimo za skupnost, v kateri delamo. Leta 2022 ste v svojem podjetju uspeli z eno največjih naložb, saj ste prevzeli blagovne znamke 7Days, Chipicao in Fineti, ki so postale del portfelja Mondelēza.

Kakšno je stanje po nekaj mesecih od prevzema podjetja Chipita Global S. A.?

Prevzem družbe Chipita, ki je bil zaključen julija letos, nam omogoča, da v Evropi ponujamo široko paleto izdelkov v kategoriji piškotov in peciva in s tem izpolnjujemo vse večje povpraševanje in zanimanje potrošnikov v tem segmentu. Če pogledate vse izzive, s katerimi se soočamo, se mi zdi izjemen uspeh že to, da smo se sploh odločili za tako velik korak. Ko k temu prištejemo še fantastične rezultate v prvem polletju v celotni regiji, imamo razlog, da smo s poslovanjem v novem segmentu zadovoljni. In tudi dovolj motivirani za nadaljnji razvoj blagovnih znamk Chipita na obstoječih, a tudi novih trgih. Naše poslanstvo ostaja biti vodilni, kar zadeva prihodnost poslovanja s prigrizki, ter še naprej razvijati moč in portfelj blagovnih znamk 7Days, Chipicao in Fineti. Doseči želimo odločilen napredek, prepričani smo v nadaljnjo rast in to, da nismo le vodilni regionalni igralec v tej kategoriji, ampak tudi globalni vodja.

Podjetje Mondelēz International je letos praznovalo 10 let poslovanja. Kje je skrivnost uspeha? 

Na desetletje poslovanja našega podjetja smo izredno ponosni, saj rezultati potrjujejo predanost delu in zaupanje potrošnikov. Da ti verjamejo v izdelke, ki jim popularno rečemo prigrizki, in da jih zaužijejo na pravi način. V zadnjih desetih letih smo dosegli res veliko rast, in to s poudarkom na hitro rastočih kategorijah čokolade in piškotov. Okrepili smo svoj poslovni model, ki je usmerjen na lokalne trge, potrošnikom omogočamo uživanje v okusih njihovih najljubših izdelkov in hkrati skrbimo za lokalne skupnosti. 

Ali nam lahko poveste, kaj vas čaka recimo v naslednjih desetih letih?

Z vstopom v drugo desetletje smo pogumno zasnovali vizijo 2030, ki temelji na nadaljnji močni rasti, realizaciji investicij ter predvsem na področju digitalne tehnologije in negovanju kulture raznolikosti, a tudi premikanju meja v smeri še bolj trajnostnega poslovanja. Prepričani smo, da nas bo ravno ta dolgoročna strategija postavila v položaj, ko bomo odprli svoje naslednje poglavje ter bomo še naprej vodili prihodnost panoge, v kateri delujemo. Popolnoma smo pripravljeni na to, imamo odlične ekipe, globalno znane in lokalno močne blagovne znamke, znanje, izkušnje in motivacijo, da bomo v prihodnjih letih globalno vodilni v vseh kategorijah in segmentih, v katerih delujemo.

Trajnost je eden od stebrov vašega podjetja. Kaj to konkretno pomeni, na kaj se osredotočate, ko gre za trajnostno poslovanje?

Skrbimo, da so naši izdelki narejeni na ekonomsko, ekološko in socialno trajnosten način. Skratka, da smo odgovorni in da že v sami proizvodnji spoštujemo načela trajnosti v celotnem procesu. Od nabave surovin in učinkovite ter obnovljive rabe naravnih virov, do varovanja človekovih pravic in spodbujanja varnosti na delovnem mestu. Kot podjetje dajemo prednost področjem, kjer imamo največji vpliv, in sicer predvsem trajnostni pridelavi kakava, večji uporabi okolju prijazne ter trajnostne embalaže in zmanjševanju negativnega vpliva na podnebne spremembe. Zadnje poročilo Snacking Made Right kaže, kako zelo smo napredovali pri doseganju ciljev na področjih varstva okolja, družbene odgovornosti in korporativnega upravljanja. Ker je kakav glavna sestavina naše čokolade, je za nas odločilnega pomena, da ga pridelamo trajnostno.

Tu gre omeniti Cocoa Life, program trajnostne pridelave kakava, a imate tudi druge podobne, kajne?

S tem svojim programom trajnostne pridelave kakava, v katerega smo doslej vložili več kot 400 milijonov dolarjev, smo dosegli številko skoraj 210 tisoč pridelovalcev kakava. A ne ustavljamo se pri tem in zato smo se zavezali, da bomo do leta 2030 še podprli ta program z dodatnimi 600 milijoni dolarjev, da bi v sodelovanju z regulatornimi organi, svetovalci in partnerji dodatno okrepili skupnosti in območja, kjer raste kakav. Da bi izboljšali življenje kmetov in še bolj prispevali k razvoju sistemskih rešitev v smeri preoblikovanja pridelave kakava za še bolj trajnostno poslovanje. Ponosni smo tudi na projekt Harmony, ki ga izvajamo v Evropi. Začeli smo ga že leta 2008 z željo, da pridelavo pšenice, ki je ena od osnovnih sestavin naših piškotov, v Evropi naredimo bolj trajnostno ter zmanjšamo vpliv na okolje in biotsko raznovrstnost. V letu 2021 smo s pšeničnimi polji v sedmih evropskih državah, kjer se nahajajo naše tovarne za proizvodnjo piškotov, dosegli, da je kar 91 odstotkov potrebne količine pšenice za proizvodnjo piškotov za trge evropskih držav pridelane po pravilih in zakonitostih mednarodno sprejete listine, ki se ravno tako imenuje Harmony. Obenem upoštevamo tudi druge vidike varovanja okolja in zaradi tega smo predani nenehnemu zmanjševanju emisij CO2, kar 95 odstotkov embalaže pa je zasnovane tako, da jo je mogoče reciklirati oz. obnoviti. Vsi ti rezultati nas obvezujejo, a tudi motivirajo, da tudi v prihodnje ne sklepamo kompromisov pri trajnostnem poslovanju. To pa zato, ker trajnost v vseh pogledih razumemo kot imperativ za boljši jutri skupnosti, v katerih delujem