Hrvaška: Skupina Podravka v letu 2023 povečala prihodke in čisti dobiček

ANALIZA

Regionalne

28.02.2024

Skupina Podravka je v letu 2023 dosegla prihodke od prodaje v višini 713,8 milijona evrov, kar je za 46,7 milijona evrov oziroma sedem odstotkov več kot leto prej. Rast prihodkov je bila zabeležena v obeh segmentih, kjer skupina deluje.

Prihodki v segmentu Prehrana so se povečali za šest odstotkov in dosegli 553,7 milijona evrov, medtem ko so se prihodki Belupa, ki predstavlja segment Farmacevtika, povečali za 10,5 odstotka in dosegli 160,2 milijona evrov. Največ prihodkov od prodaje, in sicer 352,9 milijona evrov, sta tako kot vedno zabeležila trg Hrvaške in Slovenije, kar je za 20,1 milijona evrov oziroma šest odstotkov več kot v letu 2022. 

Čisti dobiček raste 

Čisti dobiček Skupine Podravka je znašal 66,4 milijona evrov. Gre za rast v višini 17,3 milijona evrov, kar je 35,3 odstotka več kot v letu 2022. Na dobiček Skupine vplivajo davčne ugodnosti, pridobljene po Zakonu o spodbujanju investicij v višini 19,7 milijona evrov. Ko izključimo učinke davčne olajšave, je čisti dobiček Skupine iz poslovanja (normalizirani čisti dobiček) znašal 47,2 milijona evrov in je višji za 14,2 odstotka glede na normalizirani čisti dobiček, dosežen v letu 2022. Hkrati se je normalizirani čisti dobiček Farmacevtike, oziroma Belupa, povečal za 30,8 odstotka in je znašal 23,2 milijona evrov, v segmentu Prehrana pa je dosežena 1,7 odstotna rast, kar je skupaj 24 milijonov evrov. 

Vlaganja iz lastnih sredstev
 
Skupina Podravka je z okrepljenimi naložbami nadaljevala tudi v letu 2023. Le-te so lani dosegle vrednost 69 milijonov evrov, kar je skoraj 31-odstotna rast glede na leto prej. Od leta 2021, ko se je začel sedanji investicijski cikel, je bilo v posodobitev, uvajanje novih tehnologij in digitalizacijo, povečanje učinkovitosti in energetske učinkovitosti ter nadaljnje izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih vloženih skoraj 150 milijonov evrov. Vse omenjene naložbe v zadnjih dveh letih je Podravka financirala iz lastnih sredstev, brez zadolževanja, kar se odraža tudi v padcu razmerja neto dolg/EBITDA na 0,2, kar dodatno potrjuje trdnost in stabilnost poslovanja. 

V Žitu zaključili prestrukturiranje in naložbe v posodobitve 

V lanskem letu je bilo v Sloveniji uspešno zaključeno prestrukturiranje Žita d.o.o. Ljubljana. Projekt Preobrat Žita je vključeval prestrukturiranje poslovanja  in naložbe v posodobitve proizvodnje za povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti na področju proizvodnje pekovskih izdelkov. Celoten Preobrat, ki je strateško usmerjen v pekarstvo,  je postavil še boljše pogoje za krepitev tržnega položaja na slovenskem trgu, ter tudi širitev dostopnosti pekovskih izdelkov Žita na hrvaškem trgu. Projekt se je začel januarja 2022, z njim pa se je konsolidiralo  število proizvodnih lokacij. Proizvodnja ponudbe dopeke in zamrznjenih izdelkov je bila konsolidirana v pekarni Mariboru in na Vrhniki, dnevna proizvodnja svežih pekovskih izdelkov v pekarni  Vič in tudi proizvodnja malih serij v pekarni Lesce.  

Še 8 milijonov za posodobitve  

»Veseli nas, da smo lani uspešno zaključili proces Preobrata Žita, ki smo ga začeli že januarja 2022 in s katerim smo ustvarili pogoje za dolgoročno vzdržno in uspešno poslovanje. Preobrat Žita vključuje investicije, tako smo v Žito doslej vložili 8,2 milijona evrov, v prihodnjem obdobju pa načrtujemo še osem milijonov. Med naložbami so nova proizvodna linija za kruh na Viču, avtomatizacija linij v Mariboru in širitev skladiščnih zmogljivosti zamrznjenih izdelkov v Mariboru,« je povedala Martina Dalić, predsednica uprave Podravke. 


 
Na poti trajnosti 

V preteklem letu sta bili sprejeti dve ključni strategiji, ki se povezujeta s poslovno strategijo in sta prav tako pomembni za uspešno uresničevanje načrtov nadaljnjega razvoja in uspešno poslovanje. Trajnostna poslovna strategija Skupine Podravka do leta 2030 kot glavna področja delovanja opredeljuje čisto okolje, zdravo prehrano, skrb za zaposlene in skupnost ter odgovorno korporativno upravljanje, njen pomemben del pa je tudi nova Prehranska strategija za obdobje do 2027. Z njim Podravka potrjuje svojo usmerjenost k zdravi, uravnoteženi in trajnostni prehrani z razvojem novih in inovativnih izdelkov. 

Cena delnice Podravke rekordna 

Rezultat vsega naštetega se odraža v lani doseženi rekordni vrednosti Podravkine delnice. Zadnja cena delnice  leta 2023 je znašala 163 evrov, s čimer je bila njena vrednost za 93,7 odstotka višja od zadnje realizirane vrednosti leta 2022. Tržna vrednost družbe je takrat dosegla kar 1.143,6 milijona evrov. »Z rezultati, ki smo jih dosegli v letu 2023, sem izjemno zadovoljna, saj smo tako v segmentu Prehrane kot v Belupu, ki sestavlja farmacevtski segment našega poslovanja, naredili številne poslovne preboje, ki so prispevali k dobrim poslovnim rezultatom v letu 2023 in katerih učinki bodo še krepili potencial za rast prodaje in dobičkonosnosti v letošnjem letu. V okoliščinah, kjer smo se še vedno soočali z naraščajočimi stroški surovin in povišano inflacijo, smo ohranili močan tempo lansiranja novih izdelkov, vlaganj v tehnologijo ter povečevanja učinkovitosti proizvodnje. Zato bi se rada zahvalila vsakemu zaposlenemu za njegov prispevek k doseganju rezultatov, prav tako bi se rad zahvalila vsem našim zvestim potrošnikom v Sloveniji, ki prepoznavajo vrednost in kakovost naših blagovnih znamk,« je zaključila Dalić (na fotografiji spodaj).

Vir/Foto: Podravka