SLO bocni levo
SLO bocni desno

Napast odhaja, vodenje Luke Koper začasno prevzema Nevenka Kržan

AKTUALNO

Slovenija

18.05.2023

Nadzorni svet družbe Luke Koper se je na seji dne 18. maja 2023 seznanil s sporazumom o predčasnem prenehanju mandata in delovnega razmerja, ki sta ga sklenila družba in predsednik uprave Boštjan Napast, ter na podlagi takšnega sporazuma sprejel sklep o predčasnem prenehanju mandata predsednika uprave z dnem 30. junij 2023.

Skupina Luka Koper je v prvem trimesečju letos pridelala 80,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 13 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in desetino nad načrti. Čisti dobiček se je ustavil pri 16,5 milijona evrov, kar je na ravni iz 2022 in obenem dve tretjini nad načrtom.
  
V družbi so rezultate v danes objavljenem nerevidiranem četrtletnem poročilu o poslovanju označili za dobre. Finančni kazalniki dosegajo ali se približujejo tistim iz enakega obdobja preteklega leta, so dodali. Leto 2022 je bilo sicer za Luko v mnogočem rekordno.

Skupni pretovor je bil z nekaj manj kot 5,7 milijona ton za tri odstotke manjši kot v prvih treh mesecih lani in za pet odstotkov pod načrti, a je bil obenem dosežen večji pretovor pri obeh strateško najpomembnejših skupinah, kontejnerjih in avtomobilih.