SLO bocni levo
SLO bocni desno

Luka Koper ob skoraj nespremenjenih prihodkih lani z nižjim dobičkom

ANALIZA

Slovenija

22.02.2024

Prihodki od prodaje skupine Luke Koper so bili lani s 312,8 milijona evrov skoraj enaki kot predlani, čisti dobiček pa je upadel za 24 odstotkov na 56,4 milijona evrov.

Rezultate, ki so sicer presegli pričakovanja, so pojasnili med drugim z višjimi stroški.
  
Dobiček skupine iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) se je v primerjavi z letom 2022 znižal za 18 odstotkov na 93,7 milijona evrov, dobiček iz poslovanja (EBIT) pa za 27 odstotkov na 60,9 milijona evrov, so v informaciji o poslovanju, danes objavljeni na spletnih straneh Ljubljanske borze, zapisali v Luki Koper.

Največji vpliv na EBIT so imeli lani po njihovih navedbah nižji prihodki od skladiščnin. Višji so bili tudi stroški poslovanja kot posledica inflacijskih pritiskov ter večjega števila zaposlenih in agencijskih delavcev, a so jih večinoma izravnali s prihodki na ostalih storitvah.

Stroški poslovanja so se v medletni primerjavi zvišali za desetino na 258 milijonov evrov. "Zvišale so se vse vrste stroškov razen stroškov materiala, ki so se glede na leto 2022 znižali za tri odstotke oziroma 800.000 evrov zaradi nižjih stroškov nadomestnih delov ter nižjih stroškov energije ob nižji porabi in nižji povprečni ceni pogonskega goriva," so zapisali. Delež stroškov poslovanja v čistih prihodkih od prodaje se je lani povečal za 7,6 odstotne točke na 82,5 odstotka.

Matična družba je lani ustvarila 309,3 milijona evrov prihodkov od prodaje oziroma skoraj toliko kot predlani, čisti dobiček pa se je znižal za 26 odstotkov na 54,5 milijona evrov.

Lanski poslovni rezultati so po navedbah vodstva Luke presegli pričakovanja. Pri kontejnerjih in avtomobilih so dosegli rekorden pretovor, prav tako na potniškem terminalu ter terminalih za hlajene tovore in za tekoče tovore.

Ladijski pretovor skupine je v primerjavi z letom 2022 upadel za štiri odstotke na 22,3 milijona ton. Pretovor kontejnerjev se je povečal za pet odstotkov na 1,1 milijona kontejnerskih enot, število pretovorjenih avtomobilov pa za 14 odstotkov na 916.700.

Kot so navedli v skupini, je bilo konec lanskega leta vse bolj čutiti vpliv zaostrenih finančnih pogojev, šibke rasti trgovine ter manjšega zaupanja podjetij in potrošnikov. "Povečane geopolitične napetosti znova povečujejo negotovost glede kratkoročnih obetov," so izpostavili.

Razmere v logistiki in dobavnih verigah so se dodatno zaostrile po začetku napadov v Rdečem morju. "Zaradi preusmeritev ladij okoli Afrike pri določenih ladijskih servisih z Daljnega vzhoda Luka Koper zaznava zamike prihodov ladij, saj se je tranzitni čas v povprečju podaljšal za 10 do 14 dni," so zapisali.

Te zamude se bodo sicer občutneje poznale šele v prvih mesecih letos. Če se razmere v naslednjih mesecih ne bodo normalizirale, bi lahko to po navedbah Luke Koper vplivalo tudi na odločitve ladjarjev o spremembi ustaljenih transportnih poti z Daljnega vzhoda v Evropo.

Med najpomembnejšimi lanskimi naložbami so v skupini izpostavili ureditev dodatnih skladiščnih površin, gradnjo novih priklopnih mest za hladilne kontejnerje in nov zunanji kamionski terminal ob serminskem vhodu.

Osrednji naložbeni projekti v teku pa sta med drugim priprava dokumentacije in pridobivanje ustreznih dovoljenj za podaljšanje severnega dela prvega pomola ter ureditev ostalih površin za potrebe kontejnerskega terminala.

Skupina Luka Koper je imela konec lanskega leta 1922 zaposlenih, kar je 121 oziroma sedem odstotkov več kot leto prej.

Vir: Sta

Foto: Arhiv Instore