SLO bocni levo
SLO bocni desno

Svet za kmetijstvo in podeželje o aktualnih izzivih

Slovenija

29.05.2024

Svet za kmetijstvo in podeželje, posvetovalno telo ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateje Čalušić, je na današnji seji obravnaval izpad prihodka pri pridelavi pšenice v lanskem letu, zviševanje zahtev glede dobrobiti živali na ravni EU ter zemljiško politiko za državna zemljišča.

Člani sveta so se seznanili z izračuni za pridelavo pšenice v letu 2023. Kot so sporočili z ministrstva, so člani ministrici predlagali, da se sektorju pšenice nameni ustrezna pomoč.

Mateja Čalušić je prisotnim zagotovila, da se ministrstvo zaveda težave in da bo ministrstvo v kratkem pripravilo odgovor glede predlagane finančne pomoči. Hkrati je pozvala k razmišljanju o možnih sistemskih oblikah pomoči za boljše upravljanje s krizami v bodoče.

Člani sveta so se seznanili tudi z evropsko državljansko pobudo za prepoved reje v kletkah ter stanjem predlogov zakonodajnih aktov EU v zvezi z zviševanjem zahtev na področju dobrobiti živali. Stališče Slovenije gre po navedbah ministrstva v smeri podpore harmonizaciji zahtev na področju dobrobiti živali na ravni EU kot celote. Prisotni člani sveta so opozorili, da je treba na ravni EU zagotoviti primerljivost med državami. Predlagali so tudi, da se ob obravnavi predlogov aktov EU sočasno preuči vpliv na ekonomski položaj slovenskih rejcev ter okrepi sodelovanje s stroko na področju novih tehnologij reje.

Na dnevnem redu seje je bila tudi zemljiška politika za državna zemljišča, zlasti z vidika upravljanja zakupov kmetijskih zemljišč v lasti RS v prihodnje. Prisotni so se strinjali, da gre za zahtevno področje, kjer bo treba dobiti čim širše soglasje in rešitve oblikovati tako, da se bo upoštevalo dolgoročne strateške cilje slovenskega kmetijstva.

Vir: STA
Foto: Arhiv Instore