SLO bocni levo
SLO bocni desno

Ustavno sodišče ne bo presojalo omejitve marž naftnih trgovcev

Slovenija

19.04.2024

Družbi Petrol ni uspelo s pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti uredb o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, s katerimi je vlada trgovcem z gorivi omejila marže.

Ustavno sodišče je pobudo s sedmimi glasovi proti enemu zavrglo in pobudnico napotilo na tožbo za povrnitev premoženjske škode zoper državo.

Petrol je pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti treh uredb o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov s predlogom za začasno zadržanje vložil decembra lani.

Kot so takrat pojasnili, z njimi določena marža ne odraža realnih tržnih razmer in ne omogoča rentabilnega poslovanja, še posebej na manj gosto poseljenih območjih.

Izpodbijani člen prve uredbe ni veljal že v času vložitve pobude, a kot je presodilo ustavno sodišče, je brez dvoma v času svoje veljavnosti omejeval prodajno maržo za dizel in neosvinčeni motorni bencin ter v tem smislu posegal v pravni položaj pobudnice, ki je distributerka naftnih derivatov.

Z drugo izpodbijano uredbo je vlada najvišji dovoljeni marži za obe gorivi znižala in je medtem prav tako nehala veljati, s tretjo pa ju je vnovič nekoliko zvišala. Ta uredba je v času odločanja ustavnega sodišča še vedno veljala, do danes pa jo je nadomestila uredba, s katero se je njena veljavnost podaljšala.

Ustavno sodišče praviloma presoja le veljavne predpise, so zapisali ustavni sodniki. Presoja pa o že izteklih se predpisih, kadar posledice njihove protiustavnosti oziroma nezakonitosti niso bile odpravljene, so dodali.

Delničarjem Petrola se letos obeta 1,80 evra dividende
Uprava in nadzorni svet Petrola skupščini predlagata, da se za izplačilo dividende za lani nameni 1,80 evra bruto na delnico, kar je 30 centov več, kot so znašale dividende za leto 2022. Nadzorni svet Petrola je na seji potrdil tudi letno poročilo skupine in družbe za leto 2023.

Vir: Sta

Foto: Petrol