Slovenija lani zabeležila 1,6-odstotno gospodarsko rast

ANALIZA

Slovenija

14.02.2024

Slovenija je lani po prvi oceni statistikov zabeležila 1,6-odstotno rast BDP. K rasti so pozitivno prispevale bruto investicije v osnovna sredstva in končna potrošnja gospodinjstev, negativno pa zmanjšanje zalog.

Izvoz se je zmanjšal za 2,0 odstotka, uvoz pa za 5,1 odstotka. Zunanjetrgovinski presežek je k rasti BDP prispeval 2,8 odstotne točke.
  
V zadnjem četrtletju se je bruto domači proizvod (BDP) na letni ravni povečal za 2,2 odstotka, potem ko je bila medletna rast v prvih treh četrtletjih skupaj 1,3-odstotna.

Domača potrošnja se je po podatkih statističnega urada v lanskem letu znižala za 1,2 odstotka, v zadnjem četrtletju je sicer zrasla za 0,7 odstotka.

Končna potrošnja je lani zrasla za 1,6 odstotka, bruto investicije pa so se zmanjšale za 9,8 odstotka. K njihovemu upadu je znatno prispevalo zmanjšanje zalog, medtem ko so se bruto investicije v osnovna sredstva dvignile za 9,5 odstotka - največji vpliv so imele investicije v gradbene objekte. Potrošnja gospodinjstev se je povečala za 1,3 odstotka.

Statistiki so zaznali upad pri menjavi blaga in storitev s tujino. Obseg uvoza se je lani zmanjšal za 5,1 odstotka. Znižal se je tudi izvoz, in sicer za 2,0 odstotka. Zunanjetrgovinski presežek je k rasti obsega BDP prispeval 2,8 odstotne točke.

Tokratna objava statistikov predstavlja prvo oceno gibanja BDP, ki temelji na združevanju četrtletnih podatkov. Bolj popolna letna ocena bo znana konec avgusta. Za leto 2022 sta se oceni izrazito razlikovali. Prva ocena je govorila o 5,4-odstotni gospodarski rasti, po letni oceni pa je bila krepitev BDP le 2,5-odstotna.

Vir: Sta

Foto:Arhiv Instore