Lidl Slovenija vnovič povišal plače zaposlenim

AKTUALNO

Slovenija

05.02.2024

V Lidlu Slovenija so po manj kot letu dni za svoje zaposlene, teh je danes že več kot 2000, napovedali ponovno spremembo plačne strukture in s tem povišanje plač.

Višje plače bodo zaposleni prejeli s 1. marcem, ko v podjetju pričenjajo novo poslovno leto. Ob tem so napovedali tudi višja dodatna izplačila, med drugim nagrado za poslovno uspešnost, doslej najvišji regres v višini 2000 evrov ter druge privlačne novosti. Ena izmed teh je tudi uvedba kolektivnega zdravstvenega zavarovanja za vse zaposlene, ki jim bo omogočil strokoven, kakovosten, predvsem pa hiter dostop do specialističnih zdravstvenih storitev. Za vse spremembe plač in dodatkov v zadnjih dveh letih bodo v Lidlu skupno namenili več kot 10 milijonov evrov.

V Lidlu Slovenija z različnimi ukrepi za dobrobit svojih zaposlenih dokazujejo, da na področju razvoja kadrov in zagotavljanja poštenih delovnih pogojev že vrsto let nadpovprečno izstopajo. Po lanskem povišanju plač in dodatnih plačil v mesecu maju bodo zaposleni v Lidlu Slovenija letos ponovno prejeli dobre dodatke. 

V primerjavi z lanskim letom bodo Lidlovi zaposleni v letu 2024 prejeli višja skupna letna plačila iz naslova višjih plač, poslovne uspešnosti in regresa. Prav tako bodo za vse zaposlene pričeli vplačevati kolektivno zdravstveno zavarovanje.

Višje plačilo poslovne uspešnosti

Poleg višjih plač bodo Lidlovke in Lidlovci že v marcu prejeli dodatno izplačilo nagrade za poslovno uspešnost v znesku 400 evrov bruto. Znana pa je tudi že načrtovana višina izplačila za poslovno uspešnost, ki bo izplačana v decembru. Načrtovani znesek je 400 evrov bruto. Zaposleni v Lidlu Slovenija bodo tako letos iz naslova poslovne uspešnosti prejeli skupno izplačilo v vrednosti 800 evrov bruto.  

Višji regres za dopust

Junija bodo vsi zaposleni prejeli tudi najvišji regres, ki ga je doslej izplačalo podjetje, in sicer 2000 evrov. 

Kolektivno zdravstveno zavarovanje za vse zaposlene

V okviru njihove strategije dobrega počutja Dober lajf in stebra dobri dodatki, ki je del te strategije, v podjetju uvajajo kolektivno zdravstveno zavarovanje. Vsi zaposleni bodo s 1. majem 2024 vključeni v kolektivno zdravstveno zavarovanje, ki omogoča prednostno, kakovostno obravnavo pri različnih zdravstvenih storitvah, denimo hitrejši dostop do specialistov, manjših operativnih posegov in fizioterapije. Prav tako nudi možnost pridobitve drugega mnenja o zdravstvenem stanju. Lidl Slovenija bo zavarovalno premijo kril za vse zaposlene, tudi za sodelavce, ki se jim bodo pridružili tekom leta. Tovrstna storitev je nadgradnja  ugodnosti obiska specialistov za zaposlene, ki je prav tako del aktivnosti v okviru Dobrega lajfa.

Že od septembra 2022 zaposleni v Lidlu Slovenija prejemajo najvišje neobdavčeno povračilo stroškov za prehrano med delom v višini 7,96 evra. Poleg tega podjetje zaposlenim vplačuje premijo v drugi pokojninski steber, ki na letni ravni za vsakega zaposlenega znaša 480 evrov. Vsako leto za zaposlene za dodatno pokojninsko zavarovanje namenijo več kot 800.000 evrov.

Od leta 2020 stalno poviševanje plač za sodelavce v trgovinah in skladišču 

Lidl Slovenija se lahko pohvali z atraktivnostjo plačnega sistema, saj plače prodajalcev in skladiščnikov stalno rastejo – plače zaposlenih v skladišču in trgovinah so se od leta 2020  vsako leto povišale. Prav tako rastejo po vnaprej znanih in določenih stopnjah. Prva plačna stopnja njihovih najštevilčnejših sodelavcev – prodajalcev v trgovinah – bo od 1. marca 2024 znašala 1.450 oz. 1.530 evrov bruto vključno z dodatki in se bo po plačnih stopnjah nadaljevala vse do 1.650 oz. 1.730 evrov bruto vključno z dodatki. Plačna lestvica skladiščnikov pa se začenja pri 1.350 evrov bruto vključno z dodatki in se nadaljuje vse do 1.530 evrov bruto vključno z dodatki. Navedeni zneski veljajo za 36-urne pogodbe. V podjetju so namreč v letu 2022 predstavili nov model zaposlitve, poimenovan Lidlova 36-ka. Za delovna mesta prodajalec, skladiščnik in viličarist so določili 36-urni delovni teden kot polni delovni čas. Zaposleni so ob prehodu na Lidlovo 36-ko obdržali enako plačo, kot so jo prejemali za 40 ur dela na teden. 

Tudi v letu 2024 krepijo Dober lajf

Strategijo Dober lajf, ki združuje štiri stebre: dobro počutje, dobro kariero, dobro ekipo in dobre dodatke, bodo v Lidlu Slovenija tudi v tem letu gradili z ugodnimi pogoji dela, skrbjo za zdravja in dobro počutje, krepitvijo zaveze za pošteno plačilo in nudenjem odličnih priložnosti za karierni razvoj. Novo poslovno leto bo tako poleg povišanja plač in dodatnih plačil prineslo tudi številne druge novosti s področja krepitve kariernega razvoja in dobrega počutja na delovnem mestu ter ugodnosti za zaposlene in družinske člane. 

Petič certifikat Top Employer

V Lidlu Slovenija so nedavno že petič prejeli certifikat Top Employer Slovenija in Top Employer Europe 2024, ki nagrajuje izjemne pogoje za dobrobit zaposlenih. Da so pri tem uspešni, pričajo tudi rezultati interne raziskave, ki so že nekaj let nad povprečjem Skupine Lidl. V zadnji raziskavi je sodelovalo skoraj 80 % sodelavk in sodelavcev, ki so še posebej pozitivno ocenili zadovoljstvo z delovnimi pogoji in vodenjem.