Stopnja samooskrbe z vinom kar 92-odstotna

ANALIZA

Slovenija

31.01.2024

Proizvodnja vina v Sloveniji je v tržnem letu 2022/2023 znašala 572.000 hektolitrov in se je v primerjavi s predhodnim zmanjšala za nekaj več kot tri odstotke.

 Stopnja samooskrbe se je zaradi manjše potrošnje kljub temu zvišala. Po podatkih statistikov je obsegala 92 odstotkov in je bila za devet odstotnih točk višja kot v prejšnjem tržnem letu.
  
Bela vina so v tržnem letu 2022/2023 predstavljala 67 odstotkov celotne proizvodnje, kar je za štiri odstotne točke manj kot leto prej, so zapisali na državnem statističnem uradu.

K skupni proizvodnji so z vidika razdelitve po kakovostnih razredih vin največ prispevala vina z zaščiteno označbo porekla, in sicer 423.000 hektolitrov ali 74 odstotkov celotne proizvodnje vina.

Razpoložljiva količina vina za potrošnjo je bila v tržnem letu za 12 odstotkov manjša kot v prejšnjem in je znašala 624.000 hektolitrov. Od tega je bilo 69 odstotkov belih vin. Razpoložljiva količina vina na prebivalca je tako znašala 29 litrov, od tega so bela vina predstavljala 69 odstotkov oz. 20 litrov.

Vir: Sta

Foto: Arhiv Instore