Agencija za kmetijske trge zbira vloge za promocijo vina na tretjih trgih

AKTUALNO

Slovenija

25.01.2024

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja zbira vloge za promocijo vina v tretjih državah.Rok za oddajo vloge je 1. marec, upravičeni stroški programa pa morajo znašati najmanj 5000 evrov. Hkrati agencija zbira tudi vloge za povrnitev stroškov že izvedenih promocij. Te morajo pridelovalci oddati do 31. januarja.

Vlogo za povrnitev upravičenih stroškov lahko oddajo pridelovalci za dejavnosti, ki so jih izvedli med 1. junijem in 31. decembrom lani. Agenciji jo lahko pošljejo v pisni obliki na njen naslov ali pa v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom, na naslov aktrp@gov.si.

Kot so spomnili na agenciji, je bila decembra lani sprejeta nova uredba o izvajanju intervencij v vinskem sektorju, ki prinaša nekaj novosti. Višina podpore znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov, promocijsko gradivo mora biti v enem od jezikov države, v kateri se izvaja promocija oziroma katere udeležencem je ta namenjena, ali pa v enem od uradnih jezikov EU, so med drugim zapisali v sporočilu.

Upravičencu, ki za posamezno dejavnost uveljavlja manj kot 60 odstotkov višine sredstev, odobrene z odločbo o odobritvi programa, podpore ne bodo dodelili.

Vloge za dejavnosti promocije, ki jih bodo izvedli med 1. majem in 30. aprilom 2025, pa morajo pridelovalci oddati najpozneje do 1. marca. Ob tem so na agenciji izpostavili, da sta se s spremembo uredbe spremenila način vlaganja vlog in obdobje izvajanja promocijskih aktivnosti.

Vloge se tako vložijo v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Spletna aplikacija bo odprta od 1. februarja.

Med novostmi pri vlogah za odobritev programov so izpostavili, da se je zmanjšala količina vina, ki je bila vstopni pogoj v ukrep. Upravičenci so vsi tisti pridelovalci, vpisani v register, ki letno pridelajo najmanj 20.000 litrov vina, pri pridelovalcih, ki pridelujejo vino iz ekološko pridelanega grozdja, pa mora letna pridelava znašati najmanj 10.000 litrov.

Upravičenec lahko prejme podporo za promocijo v tretjih državah največ za obdobje petih let za isti trg tretje države, razen za dejavnosti promocije in komuniciranja za konsolidacijo možnosti prodaje, kjer se upošteva uredbe, so med drugim še zapisali na agenciji.

Vir: Sta

Foto: Arhiv: Instore