Ministrstvo za delo bi uvedlo sezonsko delo za tujce v gostinstvu in turizmu

AKTUALNO

Slovenija

24.01.2024

Ministrstvo za delo je v javno obravnavo poslalo predlog novele zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki slovensko zakonodajo usklajuje z evropsko, ob tem pa zaradi težav pri zaposlovanju ustreznega kadra, predvsem poleti in pozimi, uvaja sezonsko delo tujcev v turizmu in gostinstvu. Pripombe je mogoče oddati do 6. februarja.

Predlagana novela, ki je objavljena na spletni strani E-demokracija, v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav z namenom visokokvalificirane zaposlitve.

Tujcem se obeta več novosti. Po novem bi morali imeti za visokokvalificirano zaposlitev pogodbo o zaposlitvi za najmanj šest mesecev, medtem ko jo imajo po veljavni zakonodaji za najmanj eno leto.

Še naprej bi morali izpolnjevati pogoje za opravljanje reguliranih poklicev, pri nereguliranih poklicih pa bi morali izkazati visoke poklicne kvalifikacije. Pri poklicih informativno-komunikacijske tehnologije bi lahko modro karto EU pridobili tudi, če ne bi imeli formalne izobrazbe.

Visoko poklicno usposobljenost bi izkazali z najmanj tremi leti ustreznih delovnih izkušenj v zadnjih sedmih letih, delovne izkušnje pa bi morale biti primerljive z visokošolskimi kvalifikacijami.

Predlog se dotika tudi plač. Plača tujca za visokokvalificirano zaposlitev bi morala biti vsaj v višini povprečne mesečne bruto plače, nazadnje objavljene v uradnem listu. Po trenutno veljavni zakonodaji morajo imeti ti tujci plačo v višini 1,5 povprečne mesečne bruto plače.

Poleg tega bi imeli tujci po enoletnem bivanju na podlagi modre karte v prvi državi članici EU pravico vstopa, prebivanja in dela v drugi državi članici EU, in sicer za namen zaposlitve na podlagi modre karte EU, ki jo po poenostavljenem in hitrejšem postopku pridobijo v drugi državi članici EU.

Kot po veljavni zakonodaji bi lahko imetniki modre karte EU to karto podaljšali, v času njene veljavnosti pa ob izpolnjenih pogojih zamenjali delovno mesto ali delodajalca.

Dodalo bi se tudi dva nova pogoja za soglasje za izdajo modre karte, in sicer, da delodajalec ni napovedal odpuščanja večjega števila delavcev, ali da ni odpuščal delavcev iz poslovnih razlogov. "Razlog za dopolnitev pogojev je v praksi nekaterih delodajalcev, da delavce odpuščajo za nekaj mesecev in jih potem ponovno zaposlujejo," piše v gradivu.

Predlog zaradi pomanjkanja ustreznega kadra, predvsem v poletnih in zimskih mesecih, sezonsko delo, ki je zdaj na voljo v kmetijstvu in gozdarstvu, uvaja tudi v turizmu in gostinstvu.

Tujcem, ki v Sloveniji zakonito prebivajo zaradi drugih razlogov, torej ne zaradi dela, bi na ministrstvu za delo dali možnost, da se do izdaje izkaznice dovoljenja za prebivanje, na kateri je označen dostop na trg dela, zaposlijo na podlagi veljavnega dovoljenja za začasno prebivanje in informativnega lista, ki ga izda Zavod RS za zaposlovanje.

Predvidena je še nova evidenca delodajalcev, pravnomočno kaznovanih za prekrške delovne zakonodaje, ki naj bi tujcem s soglasjem za zaposlitev, samozaposlitev ali delo ter tujcem, ki imajo prost dostop na slovenski trg dela, omogočila seznanitev s kršitelji.

Vir: Sta

Foto: Arhiv Instore