V lanskih akcijah nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov 18 nezakonitih pošiljk

AKTUALNO

Slovenija

03.01.2024

Inšpektorat RS za okolje in energijo je v sodelovanju s Finančno upravo RS (Furs) in policijo na mejnih prehodih, avtocestnih kontrolnih točkah in v koprskem pristanišču lani izvedel 69 skupnih akcij nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov.

Pregledali so prek 3000 vozil; pošiljk odpadkov čez mejo je bilo 758, nezakonitih pošiljk pa 18.
  
Kot je danes na spletni strani objavil inšpektorat, so skupni nadzori nad pošiljanjem odpadkov prek meja potekali v okviru projekta SWEAP (Shipments of Waste Enforcement Actions Project) znotraj Evropske mreže za uresničevanje in uveljavljanje okoljskega prava (IMPEL).

V skupnih akcijah so izvajali integrirane nadzore. Furs in policija sta izvajala tudi nadzore z drugih področij dela (trošarine, prevoz nevarnih snovi, prometna varnost). V okviru akcij so preverjali, ali pošiljke odpadkov spremlja ustrezna dokumentacija, ali odpadki ustrezajo opisu na spremljajoči dokumentaciji, ali so za posamezne vrste odpadkov izpeljani pravilni postopki ipd.

Med nadzori je bilo pregledanih največ pošiljk odpadnega železa in barvnih kovin, nerazvrščenih odpadkov, kot na primer iz odpadkov pripravljeno gorivo (RDF), kompost, ki ne ustreza specifikaciji, odpadno komunalno blato, rejekti iz papirne industrije. Sledile so pošiljke odpadne plastike, odpadnega papirja in odpadnega lesa.

V okviru akcij so prestregli 18 nezakonitih pošiljk odpadkov.

V desetih primerih je šlo za prevoz odpadne plastike oziroma mešanice odpadkov, v treh za odpadni les s primesmi, v prav tako teh primerih za odpadne kovine in nekovine, preostala dva primera pa predstavljata nezakonite pošiljke odpadne električne in elektronske opreme ter nerazvrščenih odpadkov.

Pošiljke odpadkov so obravnavali kot nezakonite na primer zaradi kršenja pogojev iz soglasij (napačna pot, po kateri so se prevažali odpadki, nepopolno oziroma napačno izpolnjeni transportni dokumenti), odpadki niso ustrezali navedbam na spremljajoči dokumentaciji ali pa so manjkala soglasja vseh pristojnih organov. Uvedeni so bili tudi prekrškovni postopki zaradi kršenja določil izvajalske uredbe, denimo da vozilo ni bilo ustrezno označeno s tablo A.

46 skupnih akcij nadzora je bilo izvedenih na avtocestnih počivališčih in kontrolnih točkah na bivših cestninskih postajah, deset na različnih mejnih prehodih in 13 v Luki Koper.

Pri nekaterih nadzorih so sodelovali tudi predstavniki tujih nadzornih organov (Avstrija, Madžarska in Hrvaška), je še objavil inšpektorat.

Vir: Sta

Foto: Arhiv Instore