V Velenju podražitev zbiranja in odvoza odpadkov

AKTUALNO

Slovenija

02.01.2024

V velenjski občini je s 1. januarjem skupna cena zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov višja za približno 14 odstotkov, biorazgradljivih odpadkov pa za približno tri odstotke.

Za štiričlansko gospodinjstvo v večstanovanjski zgradbi to pomeni podražitev mesečne položnice z zdajšnjih 31,68 na 34,30 evra.
  
Kot so sporočili z velenjske občine, se je cena odvoza biorazgradljivih odpadkov iz 120-litrske posode zvišala s 14,38 na 15,91 evra. Za gospodinjstvo v individualni hiši je bila cena za zbiranje in odvoz odpadkov za dve 120-litrski posodi 31,75 evra, po novem pa 34,35 evra.

V Velenju urejajo tudi enoten sistem zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov iz podzemnih zbiralnic, s katerim odpadke zbirajo na eni lokaciji v zaprtih podzemnih zabojnikih, ki omogočajo kakovostnejše bivanje in okolju prijaznejše ravnanje z odpadki. Trenutno imajo v občini pet podzemnih zbiralnic, ki so jih občani po navedbah občine zelo dobro sprejeli. Januarja bodo v uporabo predali šesto podzemno zbiralnico na Rudarski cesti v Velenju.

V prihodnjih letih načrtujejo postavitev še več podzemnih zbiralnic, najprej predvsem v mestnem središču. Na področju ravnanja z odpadki ostaja osnovni cilj zmanjšanje količine odpadkov in povečanje deleža tistih komunalnih odpadkov, ki jih lahko ponovno predelajo ali uporabijo.

Vir: Sta

Foto: Arhiv Instore