SLO bocni levo
SLO bocni desno

Lidl začenja #YOU – trajnostno pobudo, ki opolnomoča Lidlove zaposlene

AKTUALNO

Slovenija

08.12.2023

»Lidl YOU – empowered by #teamlidl« (Lidl TI – opolnomočen s strani #teamlidl) je slogan Lidlove mednarodne trajnostne pobude, ki se je začela novembra in povezala več kot 370.000 zaposlenih v 31 državah.

Cilj pobude, v katero je vključenih tudi 2.000 sodelavk in sodelavcev Lidla Slovenija, je zaposlenim sistematično približati Lidlove trajnostne zaveze. Hkrati jih želijo spodbuditi, da tudi sami ali kot del ekip aktivno stopijo na pot ustvarjanja boljšega sveta. Cilj pobude je še trdneje zasidrati trajnostno delovanje v kulturo podjetja in delovni vsakdan zaposlenih. 

Lidl z mednarodno trajnostno strategijo Ustvarimo boljši svet izkazuje svojo odgovornost do okolja in družbe. Cilj trajnostne pobude »Lidl YOU« pa je, da postane Lidlovo trajnostno delovanje na ključnih strateških področjih, to so varovanje podnebja, spoštovanje biotske raznovrstnosti, varstvo virov, pravično delovanje, spodbujanje zdravja in krepitev dialoga, za vse Lidlove zaposlene še bolj vidno, oprijemljivo in otipljivo. Z uresničevanjem pobude si želijo, da bi se strategija trajnosti udejanjala še bolj zavzeto. 

»Da smo pri uresničevanju trajnostne strategije lahko uspešni, mora biti ta trdno zasidrana v naš genski zapis. Obenem pa vemo, da lahko zastavljene trajnostne cilje dosežemo samo z vključenimi zaposlenimi, ki razumejo pomen trajnosti.  Vsi naši zaposleni so ključni za uspešno izvajanje naše ambiciozno zastavljene trajnostne strategije,« je prepričan Ivan Udiljak, generalni direktor Lidla Slovenija. »V Lidlu smo bili s svojo zavezanostjo k trajnostnemu delovanju že večkrat pionirji in nosilci sprememb v živilski industriji. Odgovornost za nas pomeni sprejemanje ukrepov, ki so dobri za planet in ljudi, ter izkoriščanje naših zmožnosti za napredek. Zato nam je pomembno, da se stvari lotevamo skupaj kot #TeamLidl.«

Pobuda »Lidl YOU« vključuje tako obsežno interno ozaveščevalno kampanjo, kot tudi nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, razvoj novih oblik učenja in izmenjavo znanj ter aktivacijske spodbude za podporo celotni Lidlovi ekipi pri prehodu od razumevanja k ukrepanju na ključnih strateških področjih.  

V Lidlu Slovenija na področju trajnosti sicer delujejo že od samih začetkov svojega poslovanja. V letu 2013 so vse aktivnosti s tega področja združili v trajnostno pobudo Ustvarimo boljši svet, še bolj strateško pa so k tematiki pristopili leta 2019, ko so cilje in aktivnosti sistematično združili v nacionalno trajnostno strategijo. Od leta 2021  Skupina Lidl deluje z enotno trajnostno strategijo. Na podlagi trajnostne strategije so v Lidlu Slovenija izdali tudi dve trajnostni poročili, v katerih so predstavili njihov napredek na tem področju.  

Med pomembnejše dosežke na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja  štejejo velike premike pri podnebnih ukrepih, med katerimi prednjači preklop na 100 % zeleno elektriko v vseh lastnih nepremičninah podjetja, zmanjšanju energentov, optimizaciji logistike in porabi plastike. Poleg praks, ki so prijaznejše do okolja, ter številnih ukrepov za rast in razvoj zaposlenih, podpirajo tudi mnoge pobude za dobrobit skupnosti, humanitarne akcije in druge projekte za pomoč ljudem in živalim. Ponosni so na svoja številna prizadevanja za zmanjšanje količin zavržene hrane, ki so z vpeljavo slovenskega dne brez zavržene hrane (24. april) postala vseslovenska.

Vir/Foto: Lidl Slovenija