Lani nastalo najmanj odpadkov na prebivalca doslej

ANALIZA

Slovenija

17.11.2023.

V Sloveniji je leta 2022 nastalo 1359 kilogramov odpadkov brez mineralnih odpadkov na prebivalca. To je 12 odstotkov manj kot predlani in najmanj doslej.

Zmanjšanje je v največji meri posledica precejšnjega upada količin nastalih odpadkov iz termičnih procesov, je sporočil statistični urad.
  
Lani so obdelali 1228 kilogramov odpadkov na prebivalca oz. štiri odstotke manj kot predlani. Razmerje med obdelanimi in nastalimi odpadki brez mineralnih odpadkov se je povečalo za sedem odstotnih točk. Količina vseh nastalih odpadkov brez mineralnih odpadkov na prebivalca se je v zadnjem desetletju zmanjšala za skoraj 350 kilogramov, količina obdelanih pa za nekaj več kot 200 kilogramov na prebivalca.

Stopnja recikliranja komunalnih odpadkov je bila lani najvišja doslej. Ta je bila lani 62-odstotna oz. skoraj dve odstotni točki višja kot predlani. To je predvsem posledica zmanjšanja količin nastalih komunalnih odpadkov. V primerjavi z letom 2012 je bila stopnja recikliranja komunalnih odpadkov višja za 20 odstotnih točk.

Stopnja recikliranja vseh vrst odpadkov brez mineralnih odpadkov je bila več kot 79-odstotna. To pa je bilo šest odstotnih točk manj kot predlani, a prav toliko več kot leta 2012. Stopnja odlaganja odpadkov brez mineralnih odpadkov je znašala nekaj manj kot pet odstotkov ali približno enako kot leto prej. V primerjavi z letom 2012 je bila devet odstotnih točk nižja.

Vir: Sta

Foto: Arhiv Instore