SLO bocni levo
SLO bocni desno

ZDA: Družba Mars je objavila načrt ničelne stopnje neto emisij za 50 % zmanjšanje emisij do leta 2030 v celotni vrednostni verigi

AKTUALNO

Svetovne

25.09.2023

Mars bo do leta 2030 za polovico ali za približno 15 milijonov ton, zmanjšal ogljikove izpuste.

Družba Mars je objavila akcijski načrt ničelne stopnje neto izpustov (Net Zero Roadmap), za pospešitev ukrepov za doseganje ničelne stopnje neto izpustov. Načrt vključuje tudi nov cilj delničarjev, da Mars do leta 2030 v svoji vrednostni verigi prepolovi izpuste CO2.

Mars bo samo v naslednjih treh letih namenil 1 milijardo dolarjev za spodbujanje podnebnih ukrepov. Raziskava, ki jo je izvedlo raziskovalno podjetje Ipsos, je pokazala, da v povprečju 69 % vprašanih iz sedmih največjih svetovnih gospodarstev meni, da bi morala biti osredotočenost podjetij na boj proti podnebnim spremembam enaka ali večja kot za reševanje gospodarskih izzivov.

Mars je objavil Mars Net Zero Roadmap, odločen akcijski načrt za doseganje ničelnih neto emisij toplogrednih plinov v celotni vrednostni verigi do leta 2050. Marsov načrt vključuje nov cilj, ki temelji na pobudi Science Based Targets (Znanstveno podprti cilji) in predlaga zmanjšanje emisij za 50 % do leta 2030 glede na izhodiščno leto 2015, z usmeritvijo doseči ničelno stopnjo neto emisij do leta 2050.

Da bi dosegli ničelno stopnjo neto emisij, se bo Mars še dodatno osredotočil na:

- Prehod na 100-odstotno obnovljivo energijo – s spremembo vira energije svojih tovarn, pisarn in veterinarskih klinik, z obravnavanjem energije, ki jo porabijo kmetje, s spremembo načinov pridobivanja sestavin in tudi s spreminjanjem virov energije, ki jo porabijo kupci (trgovci na drobno) ter potrošniki in lastniki hišnih ljubljenčkov doma.

- Preoblikovanje dobavnih verig za zaustavitev krčenja gozdov – z izboljšanjem preglednosti in sledljivosti ključnih sestavin, kot so kakav, soja in govedina.

- Povečanje pobud na področju podnebno pametnega kmetijstva –  s sodelovanjem s kmeti na področju regenerativnega kmetijstva, optimizacije virov in prehoda na obnovljive vire energije.

- Optimizacija receptov – razvoj novih sestavin z manjšim ogljičnim odtisom za prigrizke in hrano za ljudi ter alternativnih beljakovin za hrano za hišne živali.

- Izboljšanje in optimizacija logistike – s preoblikovanjem omrežij, vrst prevoza, ki jih Mars uporablja, in uporabljenih virov energije (npr. elektrifikacija vozil ali potencialni zeleni vodik).

- Vključevanje podnebnih ukrepov v poslovanje – vključevanje zmanjšanja vpliva na podnebje v svoje upravljanje in poslovno načrtovanje, med cilje delničarjev, v načrte variabilnih prejemkov višjih vodstvenih delavcev, v procese načrtovanja naložb, v strategijo združitev in prevzemov itd.

Mars je najvišje emisije dosegel leta 2018. V primerjavi z izhodiščnim letom 2015 je podjetje emisije toplogrednih plinov v absolutnem smislu zmanjšalo za 8 % ali 2,6 milijona ton. V tem času se je sicer podjetje povečalo za 60 %.* Mars bo kot del akcijskega načrta v naslednjih treh letih namenil več kot 1 milijardo dolarjev, po potrebi pa še več, da doseže ničelno stopnjo neto emisij. Od kmetij, kjer se prideluje hrana za ljudi in hišne ljubljenčke, do veterinarskih ambulant, Mars sprejema takojšnje ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v svojih podjetjih, da bi pomagal zgraditi boljšo in bolj trajnostno prihodnost za vse. Ničelna stopnja neto emisij oziroma Net Zero se nanaša na stanje, ko se količina izpuščenih toplogrednih plinov, kot je ogljikov dioksid (CO2), izravna z odstranitvijo iste količine teh plinov iz ozračja.

Zadnja velika raziskava, ki jo je za podjetje Mars izvedlo globalno podjetje za raziskovanje trga in javnega mnenja Ipsos, je pokazala, da kljub trenutnim težkim gospodarskim razmeram, v povprečju 69 % vprašanih iz sedmih največjih gospodarstev na svetu meni, da bi se morala podjetja enako (32 %) ali bolj (37 %) osredotočiti na spopadanje s podnebnimi spremembami in ne na gospodarske izzive. Raziskava je vključevala 14.468 ljudi v ZDA, Veliki Britaniji, na Kitajskem, Japonskem, v Nemčiji, Franciji in Indiji.

"Leto 2050 se lahko zdi oddaljena prihodnost, a napredek, ki ga bomo dosegli v naslednjih sedmih letih, je ključnega pomena. Moja generacija izvršnih direktorjev ima sposobnost in odgovornost, da zagotovi dejansko zmanjšanje emisij in postavi poslovanje na jasno pot proti ničelni stopnji neto emisij leta 2050. Zato se je Mars zavezal, da bo do leta 2030 dosegel 50-odstotno zmanjšanje toplogrednih plinov. Ne moremo čakati, da se gospodarstvo izboljša; prizadevati si moramo za naložbe, ki ščitijo naše poslovanje danes in v prihodnosti. Dobiček in poslanstvo si ne nasprotujeta. Naložbe v podnebje niso kompromis med planetom in produktivnostjo ali med okoljem in zaposlovanjem. Potrošniki in naši sodelavci ter prav tako mi, želimo oboje. Aktivnosti, usmerjene v zmanjšanje emisij, so resna poslovna politika, dosegljiva, cenovno dostopna in nujno potrebna," je povedal Predrag Milinčić, regionalni direktor za Mars Balkan, in dodal: "Podjetja – tudi Mars – je treba ocenjevati po dejanskih rezultatih glede na zastavljene podnebne načrte, ne le glede obsega zavez, ki jih sprejemamo – tako kot nas nadzorniki in vlagatelji ocenjujejo glede na doseganje finančnih rezultatov in ne na podlagi kakovosti naših finančnih napovedi."

Vanja Vagić, vodja korporativnih zadev v podjetju Mars za regijo UBBAI, pa je dejala: "Mars je vedno sledil znanosti in znanost pravi, da moramo do leta 2030 zmanjšati emisije v celotni vrednostni verigi za 50 %. Znanost nas opozarja na pet temeljnih načel, ki bi jih morali upoštevati načrti Net Zero, da bi dosegli resničen učinek, kot na primer da ni prostora za izključevanje ali izjeme in da moramo dati prednost uspešnosti pred obljubami. Pri pripravi našega načrta smo se naučili, da je to povsem mogoče zagotoviti z obstoječo znanostjo in tehnologijo ter tudi povsem dostopno. Istočasno je mogoče povečati poslovanje in tudi zmanjšati emisije. Upam, da bo naš načrt jasno pokazal, kaj počne Mars in, kar je ključno, kaj verjamemo, da se mora zgoditi na širši ravni, da bi se spopadli z najhujšimi vplivi podnebnih sprememb."

Vir: InStore

Foto: Mars