SLO bocni levo
SLO bocni desno

Zaključil se je rekorden 10. Logistični kongres v Portorožu

AKTUALNO

L&D

07.04.2023.

Napovedujejo že 11. kongres, ki bo v Portorožu potekal o 27. do 29. marca 2024.

Danes se je v organizaciji Slovenskega logističnega združenja SLZ v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu zaključil rekorden jubilejni 10. mednarodni Logistični kongres Oskrbovalne verige v znanosti in praksi, ki je na enem mestu združil 480 udeležencev iz več kot 15 držav.

V okviru 5 panelov je 30 predavateljev in strokovnjakov predstavljajo primere dobrih praks, ponovno pa je uspešno povezal deležnike s področja logistike, prevozništva, proizvodnih podjetij, ponudnikov informacijskih in tehnoloških rešitev, predstavnike šolstva in države, kar je tudi cilj kongresa. Poudarek letošnjega kongresa je bila zelena transformacija, rdeča nit pa ostajata robotizacija in avtomatizacija v logistiki, transportu in proizvodnji. V okviru 5 panelov je kongres predstavil področje celovite zelene transformacije, vloge povezovanja severno jadranskih pristanišč v skupnost »NAPA«, robotizacije in avtomatizacije v proizvodnji in logistiki, dobrih praks energetskega managementa v podjetjih in optimizacije in digitalizacije v transportu.
 
Zadnji dan kongresa pa je potekal tudi Raziskovalni dan, v okviru katerega so udeleženci lahko bolj obširno spoznali razvojno-raziskovalne dosežke slovenskih fakultet – Fakulteta za logistiko (UM), Fakulteta za pomorstvo in promet (UL), Višja prometna šola Maribor, Sledenje d.o.o., Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM), potekala pa je tudi predstavitev Hekatona Pošte Slovenije in zmagovalcev.

Ministrstvo za infrastrukturo sprejema roko sodelovanja logistov
Prvi dan kongresa je navzoče nagovorila tudi ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek, ki je poudarila, da je panoga transportne logistike izjemno pomembna za našo državo ter da ponuja številne priložnosti za gospodarski razvoj. Povedala je, da ministrstvo aktivno sodeluje pri načrtovanju temeljnih strateških in razvojnih dokumentov za infrastrukturo in transportno logistiko, prav tako pa s pomočjo digitalizacije procesov skuša olajševati kontrolo fizičnih dokumentov s strani nadzornih organov, kot je na primer uvedba tovornega lista eCMR na področju cestnih prevozov. Spomnila je, da je Slovenija v zagonu izgradnje drugega železniškega tira med Divačo in Koprom ter tretje razvojne cestne osi in da se nadaljujejo projekti, usmerjeni k odpravi ozkih grl na železniškem in cestnem omrežju, tudi z namenom, da se omogoči razvoj koprskemu pristanišču, ki je ključni generator logističnih storitev za blagovne tokove za države srednje in jugovzhodne Evrope, kar Sloveniji ponuja priložnost za izkoristek svoje konkurenčne prednosti zaradi svoje geografske lege. Poudarila je še, da se z visoko stopnjo harmonizacije podatkov znotraj EU z uvedbo poenostavljenega digitalnega informacijskega sistema ureja tudi področje pomorskega prometa, kar je tudi rezultat povezovanja severno jadranskih pristanišč v združenje NAPA. Ob zaključku je še povedala, da ministrstvo sprejema roko sodelovanja vseh prisotnih, in da je odprto za nove predloge in sugestije.
 
Igor Žula, predsednik Slovenskega logističnega združenja, SLZ (organizator kongresa), je povedal, da zelena transformacija, ki je tudi krovna rdeča nit letošnjega kongresa, ni samo menjava fasade ali prehod iz »dizla« na plin in uvakamke fotovoltaike, pač pa da je veliko več kot to, predvsem aktivnosti usmerjene v povečevanje produktivnosti kot na primer optimizacija voženj in izkoristka tovornega prostora v transportu, optimizacija z avtomatizacijo, robotizacijo, digitalizacijo in uvajanjem »lean« konceptov v proizvodnji ter logistiki itd. Žula se je v uvodnem nagovoru dotaknil tudi zapuščine kongresa in spomnil na organizacijo prvega kongresa pred 10 leti, ko je bilo udeležencev okoli 130 iz 10 držav, in da je SLZ vestno zasledoval cilj povezovanja vseh deležnikov v panogi, kar jim je uspevalo vsako leto znova. Kongres je po njegovih besedah največja platforma za druženje, izmenjavo idej in pomembne pogovore o razvoju logistike v Sloveniji in širši regiji ter pozval navzoče predstavnike akademske sfere, ministrstvo in gospodarstvo k večjemu sodelovanju, ki naj bi ga bilo po njegovem mnenju še vedno premalo.
 
Na dogodku je v okviru uvodnega nagovora Goran Softić, direktor družbe Metrans d.o.o. (diamantni sponzor kongresa), poudaril, da logistika nikoli ne sme zatajiti, kajti nato se ustavi vse ostalo. Globalna pandemija, nestabilnost v Evropi in drugje sta močno spremenili dinamiko gospodarstva in logistike, logistika pa mora vedno slediti zahtevam kupca, ki ima čedalje večje zahteve. Poudaril je, da so največja prednost ljudje, ki v tem procesu sodelujejo, in da v skupini Metrans poudarjajo pomen sodelovanja.
 
Priznanji za življenjsko delo in Logist leta 2022
V okviru logističnega kongresa vrsto let potekata tudi podelitvi priznanja Logist leta in posebno priznanje za življenjske dosežke v logistiki. Nagrada Logist leta 2022, ki jo podeljuje Slovensko logistično združenje, se podeljuje na osnovi sedmih glavnih kriterijev, in sicer na osnovi organizacijske, tehnološke, informacijske, ekonomske, razvojne, okoljske in varnostne odličnosti ter na osnovi kazalnikov uspešnosti poslovanja logistike.
 
V okviru prvega dne kongresa je na podelitvi predsednik odbora za podeljevanje naziva Logist leta Robert Biček povedal: »V okviru Slovenskega logističnega združenja vsako leto podelimo častni naziv Logist leta najuspešnejšemu posamezniku, ki je v tekočem letu s svojim delom in inovativnim pristopom dosegel izjemne dosežke na področju logistike in oskrbovalnih verig. Laskavi naziv si je, med vsemi kandidati, za leto 2022 prislužila Nataša Pogačnik iz podjetja SIGR, d.o.o.«
 
Priznanje za življenjske dosežke v logistiki pa je prejel trenutni direktor logistike pri družbi Mercator d.o.o. Marko Cedilnik, ki je svoje 35-letne izkušnje v logistiki pričel v družbi Smelt, nadaljeval pa na najrazličnejših delovnih mestih, od kontrolorja skladišča, preko operativnega vodje skladišča, vodje grosistične prodaje in vodje skladiščno transportne službe, vse do direktorja  sektorja logistike, ki šteje več kot 1000 zaposlenih, funkcije, ki jo opravlja še danes. Med dosežke šteje tudi naziv Logista leta 2007, ki ga vsako leto podeljuje Slovensko logistično združenje. Za razvoj logistike v Sloveniji pa ves čas, tudi kot profesor na Fakulteti za logistiko, skrbi tudi v akademskem smislu, saj aktivno sodeluje pri nastajanju številnih poljudnih, strokovnih in znanstvenih prispevkov v internih in drugih javnih publikacijah, študentom pa s (so)mentorstvom pomaga na poti do uspešnega zagovora diplom.
 
Obema prejemnikoma priznanj organizatorji prav posebej čestitajo za pomembne dosežke in za prizadevanje za razvoj slovenske logistike.
 
Rekorden kongres 2023 v številkah in napoved 11. kongresa v 2024
Cilju, da kongres povezuje vse deležnike v panogi, pritrjuje dejstvo, da se ga vsako leto udeleži vse več in več udeležencev iz najrazličnejših panog. Tokratni kongres je odprl vrata več kot 480 udeležencem iz naslednjih panog: 15 % industrija, 26 % logistika, 25 % transport, 11 % IKT, 23 % drugo, podprlo ga pa je 58 sponzorjev, 11 medijskih partnerjev, 7 podpornikov in 3 partnerji.

Organizatorji in vsi ustvarjalci kongresa se zahvaljujejo tako rekordni podpori s strani udeležencev, sponzorjev, medijev, podpornikov, partnerjev in številnim posameznikom, ki vsak dan skrbijo, da so v Sloveniji oskrbovalne verige zares učinkovite.