Stroški dela ob koncu lanskega leta občutno višji

ANALIZA

Slovenija

09.03.2023.

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v zadnjem lanskem četrtletju povprečno za 11,9 odstotka višji kot v enakem predlanskem obdobju.

Plače za tovrstno delovno uro so se dvignile za 11,2 odstotka, drugi stroški dela pa za 14,9 odstotka, so sporočili s statističnega urada.

Medletna rast stroškov dela v zadnjem lanskem četrtletju je bila občutno večja kot v tretjem četrtletju. Takrat so bili stroški v primerjavi s tretjim predlanskim četrtletjem višji za 1,5 odstotka.

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se najizraziteje zvišali v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (za 17,5 odstotka), sledili sta dejavnosti promet in skladiščenje (za 16,7 odstotka) ter gostinstvo (za 15,9 odstotka). Po drugi strani so se znižali le v izobraževanju (za 0,2 odstotka).

Rast je bila posledica višjih stroškov dela in manj dejansko opravljenih delovnih ur.

S statističnega urada so v ločeni objavi pojasnili, da so v Sloveniji zaposlene osebe, ki so prejele plačo in/ali nadomestilo plače v breme delodajalca, v zadnjem lanskem četrtletju opravile 316,4 milijona delovnih ur. To je bilo za 4,5 odstotka manj kot v enakem četrtletju leta 2021.

Manjše število delovnih ur ob koncu leta je posledica manjšega števila delovnih dni in več praznikov.

Zaposlena oseba je mesečno opravila v povprečju 130 delovnih ur oz. za 5,8 odstotka manj (tj. osem delovnih ur) kot v enakem četrtletju leta 2021. Glavna vzroka sta bila po navedbah statistikov večje število ur odsotnosti z dela (v breme delodajalca) zaradi bolniških odsotnosti in drugih zdravstvenih razlogov ter večje število ur izrabljenega letnega dopusta.

Povprečno mesečno število opravljenih delovnih ur na zaposlenega je v primerjavi z enakim četrtletjem leto prej najizraziteje upadlo v gradbeništvu (za 8,7 odstotka).

V povprečju so največ delovnih ur na mesec v zadnjem četrtletju opravile osebe, zaposlene v dejavnosti promet in skladiščenje (135 ur oz. skoraj pet več od slovenskega povprečja). Na to je vplivalo večje število opravljenih ur plačanega in neplačanega nadurnega dela, so zapisali na statističnem uradu.

Skupno število opravljenih delovnih ur se je zmanjšalo v vseh dejavnostih, najizraziteje v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, za 7,6 odstotka. Najmanjši upad so statistiki zaznali v rudarstvu, za en odstotek.

V celotnem lanskem letu se je število opravljenih delovnih ur povečalo, in sicer za 1,5 odstotka na 1258 milijonov.