Letošnja plačila za kmetovanje na območjih z omejitvami januarja 2024

AKTUALNO

Slovenija

02.03.2023.

Z začetkom izvajanja novega strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 je prišlo do več sprememb pri plačilih za naravne ali druge omejitve.

Med drugim ta plačila za leto 2023 ne bodo izplačana v tekočem letu, ampak januarja 2024. Po načrtu je za ta plačila za leto 2024 predvidenih 48 milijonov evrov.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v okviru programa razvoja podeželja 2014-2020 skladno z evropsko uredbo do leta 2022 izdajala predplačilne odločbe za plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami v oktobru in novembru tekočega leta, z izdajo rednih odločb pa začela po 1. decembru tekočega leta.

Kot so danes sporočili s kmetijskega ministrstva, so z novim načrtom, za finančno perspektivo 2023-2027, pri izračunu višine tega plačila predvidene določene spremembe, in sicer bo plačilo odvisno od števila točk kmetijskega gospodarstva, uvaja se diferenciacija vrednosti točke, spreminja se degresija plačila, vrednost točke je različna glede na prisotnost travojedih živali na trajnem travinju na gospodarstvo.

Pomembna novost je tudi, da mora nosilec kmetijskega gospodarstva izpolnjevati pogoj aktivnega kmeta.

Agencija za kmetijske trge od letos opravlja upravne preglede površin s pomočjo sistema za spremljanje površin, končne rezultate ugotovitev pregledov s pomočjo sistema za spremljanje površin pa lahko objavi po 2. novembru letos, ki je zadnji rok za spremembe in umike zahtevkov, vezanih na površino, so pojasnili.

Poleg tega se pri plačilu za naravne ali druge omejitve z letošnjim letom uvaja plačilo dohodnine. Medtem ko so bila doslej ta plačila neobdavčena, bo po novem obdavčenega 50 odstotkov plačila.