SLO bocni levo
SLO bocni desno

Vnos vlog za pomoč gospodarstvu v energetski krizi predvidoma od 21. februarja

AKTUALNO

Slovenija

10.02.2023

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki, gospodarsko-interesna združenja, zadruge, gospodarske zbornice, sindikati, zasebna društva in zasebni zavodi bodo vloge za subvencioniranje visokih cen energentov predvidoma lahko vlagali med 21. in 28. februarjem.

Skupno je za subvencije na voljo 650 milijonov evrov.
  
Začasni ukrep pomoči za področje gospodarstva, ki bo upravičencem omogočal subvencioniranje povišanih stroškov za energente v tem letu, je prinesel zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ki je bil sprejet decembra lani, konec januarja pa je DZ sprejel novelo, po kateri do pomoči ne bodo več upravičeni tisti subjekti iz vrst mikro, malih in srednjih podjetij, ki imajo regulirane cene elektrike.

Upravičenci bodo vloge lahko oddali v spletno aplikacijo javne agencije Spirit Slovenija, na njihovi spletni strani so objavljeni tudi napotki, kaj lahko upravičenci pripravijo že pred samo oddajo vlog.

Ukrep predvideva pet vrst pomoči, ki se razlikujejo predvsem v odstotku sofinanciranja upravičenih stroškov in najvišji višini subvencije na upravičenca, so sporočili iz Spirita. Skupno je za subvencije na voljo 650 milijonov evrov.

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki, gospodarsko interesna združenja, zadruge, gospodarske zbornice, sindikati, zasebna društva in zasebni zavodi, ki so bili registrirani za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 30. novembra 2021, bodo ob izpolnjevanju pogojev lahko prejeli subvencijo za stroške nakupa električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare.

Osnova za določitev upravičenosti do pomoči je povečanje cene energenta v letu 2023 za najmanj 1,5-kratnik v primerjavi s povprečno ceno v letu 2021, določena pa je tudi spodnja meja skupne višine pomoči, ki mora presegati 600 evrov.

Višina subvencije znaša med 40 in 80 odstotki upravičenih stroškov in je odvisna od vrste pomoči, so še pojasnili na Spiritu.

Izplačila bodo v višini 80 odstotkov višine pomoči za posamezno izplačilo. Prvo izplačilo bo izvedeno do vključno 31. marca za upravičene stroške od 1. januarja 2023 do vključno 31. marca 2023, naslednja izplačila za obdobje od aprila 2023 do decembra 2023 pa se bodo izvajala mesečno do 30. v mesecu za tekoči mesec.

Upravičenec bo za vsak mesec upravičenega obdobja upravičen do ene dvanajstine ocenjene višine pomoči celotnega upravičenega obdobja. Do 28. februarja 2024 bodo izplačana tudi zadržana sredstva v višini 20 odstotkov višine pomoči glede na dejansko porabo.

Pred oddajo vloge mora imeti zakoniti zastopnik upravičenca za podpis vloge urejeno kvalificirano digitalno potrdilo. V vlogi bo upravičenec določil vrsto pomoči za gospodarstvo, za katero uveljavlja pomoč in vpisal vse potrebne podatke za izračun informativne okvirne višine pomoči za celotno upravičeno obdobje, to so količine in cene za referenčno leto 2021 in ocenjene količine in cene za leto 2023.