Vinarji lahko še do konca meseca oddajo vlogo za povrnitev stroškov promocije

AKTUALNO

Slovenija

23.01.2023.

Vinarji lahko vlogo za povrnitev upravičenih stroškov za promocijo vina na trgih tretjih držav vložijo še do konca meseca, je objavila Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Do povrnitve stroškov so upravičeni za dejavnosti, ki so jih izvedli od začetka lanskega junija do konca leta.
  
Namen podpore je doseči boljše poznavanje vina, pridelanega v Sloveniji, s strani potrošnikov ter bolj organizirano in aktivno trženje s strani pridelovalcev vina, kar lajša usklajevanje ponudbe in povpraševanja, odpira nove tržne možnosti za pridelovalce ter posledično vpliva na konkurenčnost vinskega sektorja, so zapisali na agenciji.

V okviru EU ukrepa promocije vina na tretjih trgih sofinancirajo objave oglasov v medijih, izdelave reklamnih gradiv, udeležbe na sejmih in drugih dogodkih, izdelave raziskav trga ter organizacijo seminarjev za novinarje, uvoznike, strokovno javnost in potrošnike tretjih držav.

Podpora za te dejavnosti se dodeli za do 50 odstotkov upravičenih stroškov, na podlagi vnaprej pripravljenega enoletnega programa, so še zapisali na agenciji.

Vlogo za povrnitev upravičenih stroškov lahko vinarji pošljejo po pošti, lahko jo oddajo v sprejemni pisarni agencije ali na njen elektronski naslov s kvalificiranim elektronskim podpisom.