Potrošniki ob začetku leta slabše razpoloženi

AKTUALNO

Slovenija

19.01.2023.

Razpoloženje slovenskih potrošnikov je glede na raziskavo statističnega urada ob začetku leta nekoliko slabše.

Kazalnik zaupanja potrošnikov se je januarja po treh mesecih rasti znižal za štiri odstotne točke in je bil 13 odstotnih točk nižji od dolgoletnega povprečja, so sporočili statistiki. Upad so zaznali tudi na letni ravni.
  
Na mesečni ravni so se poslabšale vse štiri komponente tega kazalnika: trenutno finančno stanje v gospodinjstvu za šest odstotnih točk, preostali kazalniki - pričakovanja glede finančnega stanja v gospodinjstvu, glede gospodarskih razmer v državi in glede večjih nakupov - pa vsak za tri odstotne točke, so zapisali na statističnem uradu.

V primerjavi z lanskim januarjem se je vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov znižala za 11 odstotnih točk.

Tudi na letni ravni so se poslabšale vse štiri komponente tega kazalnika, in sicer trenutno finančno stanje v gospodinjstvu za 13 odstotnih točk, pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi prav tako za 13 odstotnih točk, pričakovanje glede večjih nakupov za 11 odstotnih točk in pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu za šest odstotnih točk.

Kot so izpostavili statistiki, so se med drugim izboljšala pričakovanja potrošnikov glede obnove stanovanja in nakupa stanovanja, pričakovanja glede nakupa ali gradnje stanovanj pa so se poslabšala.