Skupna škoda po lanskih poplavah 27,9 milijona evrov

ANALIZA

Slovenija

20.01.2023

Vlada je včeraj potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav, ki so med 15. in 18. septembrom lani prizadele 59 občin.

Neposredna škoda na stvareh znaša skupaj 27,9 milijona evrov, kar omogoča uporabo sredstev državnega proračuna. Vlada je ministrstvom že naložila pripravo programa odprave posledic škode.
  
Kot so po seji vlade sporočili iz njenega urada za komuniciranje, je bil kriterij za uporabo proračunskih sredstev dosežen s tem, ko je neposredna škoda poplav presegla 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2022.

Po ugotovitvah državne komisije so bile v poplavah prizadete občine na območjih dolenjske, gorenjske, koroške, ljubljanske, notranjske, podravske, severnoprimorske, vzhodnoštajerske, zahodnoštajerske in zasavske regije.

Ocenjena škoda na kmetijskih zemljiščih znaša 158.000 evrov, delna škoda na stavbah 559.000 evrov, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 5,49 milijona evrov, na vodotokih 18,32 milijona evrov, na gozdnih cestah 347.000 evrov, na državnih cestah 2,95 milijona evrov, v gospodarstvu pa 64.000 evrov.

Škoda na kulturni dediščini je vključena v delni škodi na stavbah v oceni škode občinskih komisij, so še pojasnili.

Milijon evrov za dokumentacijo o protipoplavnih ukrepih ob Badaševici

Občina Koper namerava zaščititi bregove Badaševice pred poplavljanjem. Mestni svet je danes med drugim sprejel investicijski program, ki namenja skoraj milijon evrov za pripravo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Gradnja bo predvidoma stala 6,5 milijona in bo sofinancirana s sredstvi načrta za okrevanje in odpornost. Z naložbo želijo preprečiti predvsem poplavljanje primestnih naselij Šalara in Olmo. Nekaj več kot tri kilometre pred izlivom vodotoka v morje, v Pradisjolu, je v načrtu suhi zadrževalnik. Urediti nameravajo tudi strugo pod njim, krak Stare Badaševice in odtekanje površinskih voda z najbolj ogroženih območij. Občina je z javnim razpisom iskala izvajalca za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Prijavila sta se dva ponudnika. Najugodnejša ponujena cena je 973.000 evrov. Na občini želijo gradbeno dovoljenje dobiti do aprila 2024. Za črpanje sredstev iz evropskega načrta za okrevanje mora biti gradnja končana do konca leta 2026.