SLO bocni levo
SLO bocni desno

Med julijem in septembrom 2022 prepeljanega manj blaga

ANALIZA

L&D

13.01.2023.

Slovenska tovorna vozila so prepeljala nekaj manj blaga kot v 3. četrtletju 2021. Pri tem se je mednarodni prevoz zmanjšal za 12 odstotkov, notranji pa za 2 odstotka, so sporočili iz SURS-a (Statističnega urada RS).

Tovorna motorna vozila, registrirana v Sloveniji, so v 3. četrtletju 2022 prepeljala 25,8 milijona ton blaga in pri tem opravila 5,7 milijarde tonskih kilometrov. Naložena so prevozila 369,6 milijona kilometrov. Prepeljala so za 2 % manj blaga, tonskih kilometrov so opravila za 7 % manj, naložena pa so prevozila za 1 % manj kilometrov kot v istem četrtletju leto prej.

Slovenska tovorna motorna vozila so v notranjem prevozu prepeljala 17 milijonov ton blaga ali dve tretjini (66 %) vsega v tem četrtletju prepeljanega blaga. Ta delež se je povečal v primerjavi z istim obdobjem 2021. Opravila so 598,7 milijona tonskih kilometrov, naložena pa so prevozila 52,8 milijona kilometrov. Blaga so prepeljala za 3 % več, a pri tem opravila za 5 % manj tonskih kilometrov kot v istem četrtletju prejšnjega leta, naložena pa so prevozila podobno število kilometrov.

V mednarodnem prevozu so prepeljala 8,9 milijona ton blaga ali tretjino (34 %) vsega blaga. Ta delež se je v primerjavi z istim četrtletjem predhodnega leta zmanjšal za 4 odstotne točke. Opravila so 5,1 milijarde tonskih kilometrov, naložena pa prevozila 316,7 milijona kilometrov. V primerjavi z istim obdobjem leto prej so prepeljala za 12 % manj blaga in pri tem opravila za 7 % manj tonskih kilometrov ter naložena prevozila za 1 % manj kilometrov. Izvoz blaga s slovenskimi tovornimi vozili se je zmanjšal za 5 %, uvoz pa za 1%.