Hrvaška: Na skupščini Fortenove v Amsterdamu lastniki podprli vse predlagane sklepe

AKTUALNO

Regionalne

12.01.2023

Na današnji skupščini depozitnih delničarjev Fortenove Group STAK Stiching v Amsterdamu, končnega lastnika podjetja Fortenova Group d.d., so bili vsi predlagani sklepi podprti in izglasovani z več kot 77 odstotki glasov prisotnih.

Na prejšnjih dveh skupščinah delničarjev, na katerih so bili predlagani enaki sklepi, ki sta bili 18. in 30. avgusta 2022, večina za glasovanje ni bila potrebna, ker delničar SBK Art, ki ga obvladuje ruska Sberbank, ki ima 42, 5 odstotka glasov, zaradi sankcij ni mogel glasovati. 

Današnja skupščina je potekala v skladu s statutom STAK in je bila tretja po vrsti z enakim dnevnim redom, za izglasovanje sklepov pa je bila potrebna 75-odstotna podpora prisotnih delničarjev.

Tako so delničarji Fortenove Group izglasovali vrsto sklepov, ki bodo olajšali odločanje na prihodnjih skupščinah, omogočili nadaljnjo konsolidacijo strukture in poslovanja Fortenove Group ter zagotovili pravočasno sprejemanje ključnih poslovnih odločitev za korist družbe in vseh nesankcioniranih delničarjev. Zahvaljujoč sklepom skupščine bodo zdaj možni novi prevzemi in združitve oziroma odprodaje premoženja do največ 500 milijonov evrov v letu 2023, ob predhodni odločitvi uprave in predpogojih za refinanciranja obstoječega dolga skupine Fortenova in reševanja različnih finančnih obveznosti, po predhodnem soglasju upravnega odbora.

Poleg omenjenih sklepov so danes z nekaj več kot 77 odstotki glasov vseh prisotnih delničarjev izglasovali tudi podaljšanje mandata članom upravnega odbora skupine Fortenova, za šest let. Zeleno luč so dobili: Fabris Peruško, Pavao Vujnovac, Damir Spudić, Maksim Poletaev in Vsevolod Rozanov. 

Skupščino je zaznamoval velik interes delničarjev, ki je bil precej večji kot na prejšnjih skupščinah, a tudi veliko strinjanje delničarjev glede predlaganih sklepov, kar potrjuje dejstvo, da jih je od skupno 594 delničarjev proti nekaterim odločitvam glasovalo zgolj 12 oziroma 2 odstotka vseh. Tako sprejeti sklepi so olajšali operativno poslovanje družbe.

»Vodstvo Fortenove Group ob zaupanju lastnikov ostaja usmerjeno v odličnost poslovanja. Pri konkretnih projektih je vsekakor prednostna naloga refinanciranje dolgov in nadaljnja širitev poslovanja, ki jo bomo zdaj lahko dosegli ne glede na sankcionirane delničarje brez glasovalne pravice, ki s svojo glasovalno nezmožnostjo ne morejo več onemogočati normalnega poslovanja družbe,« je po skupščini delničarjev povedal Fabris Peruško, član uprave in glavni izvršni direktor Fortenova Group.