SLO bocni levo
SLO bocni desno

Perutnina Ptuj v okviru projekta BroilerNet

Slovenija

21.06.2024

Perutnina Ptuj je v sodelovanju z Biotehniško fakulteto Ljubljana vključena v evropski mrežni projekt BroilerNet ki poteka od 1. avgusta. 2022 do 31. julija 2026.

Projekt spodbuja izmenjavo znanja v evropskem sektorju brojlerjev z združevanjem akterjev iz 13 različnih evropskih držav.

BroilerNet želi izboljšati odpornost in trajnost evropskega sektorja brojlerjev z ustvarjanjem prostora za interakcijo med znanostjo in prakso ter soustvarjanjem inovativnih najboljših praks, pripravljenih za uporabo, na farmah brojlerjev v Evropi.

Projekt je zaključil 1. cikel iskanja in vrednotenja dobrih praks. V delo v 13 državah je bilo skupaj doslej vključenih več kot 400 kmetov, svetovalcev, veterinarjev in strokovnjakov.

Skupaj je bilo predloženih 150 sektorskih dobrih praks iz 13 partnerskih držav. Iz vseh držav so bile izbrane potencialne dobre prakse kot odziv na najpomembnejše izzive prednostnega sektorja.

Ustvarili so tematsko strokovna mrežo (TEN) v katero so vključeni trije strokovnjaki iz vsake posamezne države. Ti so izbrane dobre prakse ocenili konec leta 2023.

V prvem krogu posvetovanja TEN so izbrali 50 dobrih praks osredotočenih na tri inovacijske teme, ki so naslednje:
• Dobro počutje živali: izboljšanje ocene dobrega počutja na kmetijah, optimizacija upravljanja piščancev ter zmanjšanje stresa in škode zaradi ulova.
• Zdravje živali: izboljšanje zdravja črevesja, izboljšanje kakovosti piščancev in zmanjšanje šepavosti.
• Okoljska trajnost: izboljšanje upravljanja voda, izboljšanje ravnanja z gnojem in odpadki ter zmanjšanje okoljskega odtisa počasi rastočih genetskih linij.

Nagradili so devet prvakov BroilerNeta, 45 dobrih praks pa je opisanih v informativnih listih v angleščini in nacionalnih jezikih.

Projekt BroilerNet je bil predstavljen na večih nacionalnih in mednarodnih konferencah o perutnini. Slovenska ekipa pa je uspešno sodelovala v komunikaciji BroilerNet vključno s socialnimi mediji. Načrtujejo srečanja in povezovanje na državni ravni. Marca 2024 se je začel 2. cikel BroilerNeta. Tudi v drugem krogu si bodo prizadevali najti nove dobre prakse za pomembne izzive sektorja, s katerimi se soočajo rejci brojlerjev.

P.S. Vse opise najdete na uradni spletni strani projekta www.broilernet.eu.
 
Vir/Foto: Perutnina Ptuj (Nataša Medved) in spetna strani www.broilernet.eu