SLO bocni levo
SLO bocni desno

Za novega predsednika Zadružne zveze Slovenije dva kandidata

Slovenija

26.05.2024

Članice Zadružne zveze Slovenije, 59 zadrug in tri podjetja, bodo v četrtek volile organe zveze. Za štiriletni mandat predsednika zveze se bosta potegovala dva kandidata, sedanji predsednik Borut Florjančič, ki je na tem položaju od junija 2020, in nekdanji dolgoletni direktor tolminske zadruge Niko Maver.

Poleg predsednika upravnega odbora, ki je hkrati tudi predsednik zveze, bodo članice izvolile še 14 članov upravnega odbora ter predsednika in štiri člane nadzornega odbora. Slednji se volijo izmed vseh kandidatov za zadevne funkcije brez upoštevanja regijske zastopanosti.

Pri sestavi upravnega odbora zveze je zagotovljena regijska zastopanost članic zveze, zato bo 13 članov upravnega odbora izvoljenih na podlagi regijske razdeljenosti članic, 14. član pa bo izvoljen iz posebne skupine, ki združuje zadruge, druge pravne osebe oziroma kmete in druge posameznike z območja celotne Slovenije, so pojasnili v zadružni zvezi. Podjetja, ki so člani zveze, so Kmečki glas, Deželna banka Slovenije in Kapitalska zadruga.

Namen zadružne zveze je pospeševanje in podpiranje razvoja zadružništva ter pri tem zastopanje interesov zadrug članic pred državnimi in lokalnimi organi, v interesnih in drugih organizacijah, na sejmih ter v mednarodnih organizacijah. Zveza tudi informira članice in izdaja glasila ter druge informativne ali strokovne publikacije; izvaja pravno, finančno in drugo strokovno svetovanja; organizira usposabljanja in izobraževanja za članice ter sodeluje pri kolektivnih pogajanjih, piše na spletni strani zveze.

Zadruge povezujejo 13.500 družinskih kmetij in skupaj z zadružnimi podjetji, med katerimi sta tudi mlekarni Planika in Celeia, ustvarijo več kot milijardo evrov prihodkov. Zadružništvo v različnih, tudi nekmetijskih dejavnostih, zaposluje 2700 ljudi in ima 330 zadružnih trgovin.

Za mesto predsednika zveze, ki velja za pomembnega deležnika in sogovornika pri oblikovanju slovenske kmetijske politike, se bosta na prihajajočem občnem zboru potegovala dva kandidata - Niko Maver, ki je tri desetletja vodil Kmetijsko zadrugo Tolmin, lani pa se je upokojil, in Borut Florjančič (na fotografiji desno), ki je s tremi glasovi prednosti zmagal na zadnjih volitvah leta 2020, pred tem pa je bil osem let direktor Kmečke zadruge Sevnica. Na mestu predsednika je nasledil Petra Vriska (na fotografiji levo), ki je bil predsednik zadružne zveze 24 let.

Florjančič je prepričan, da zadružništvo igra ključno vlogo v sedanjem času kot pomemben gospodarski akter na podeželju. "Nujno je, da odločevalci prepoznajo zadruge kot glavni in najstabilnejši steber dolgoročne prehranske avtonomnosti. Ključno zagotovilo stabilnosti je lastništvo in upravljanje zadrug s strani kmetov in živilsko predelovalna dejavnost zadrug, ki sloni na surovini kmetov članov ter partnerjev - slovenski surovini," je pred prihajajočim občnim zborom dejal za STA.

Maver je medtem za STA dejal, da izjav za medije pred volitvami ne želi dajati.

Vir: Sta

Foto: Zadružna zveza