SLO bocni levo
SLO bocni desno

Inflacijo še naprej najbolj poganjajo cene storitev

Slovenija

21.05.2024

V Sloveniji sta se v začetku letošnjega leta drugo četrtletje zapored krepila izvoz blaga in dodana vrednost v predelovalnih dejavnostih.

Aprila se je medletna inflacija znižala na tri odstotke, kar je najmanj od oktobra 2021. K njej so še vedno največ prispevale cene storitev, ugotavlja Umar.
  
Gospodarska aktivnost evrskega območja se je skladno s pričakovanji mednarodnih institucij v prvem četrtletju nekoliko povečala. Dobri so tudi obeti za drugo četrtletje, v najnovejši publikaciji Ekonomsko ogledalo navaja Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar).

V Sloveniji je realni bruto domači proizvod v prvem letošnjem četrtletju stagniral. Rast investicijske aktivnosti se je po visokih rasteh v preteklem letu umirila, podobno tudi rast aktivnosti v gradbeništvu. Že drugo četrtletje zapored sta se krepila izvoz blaga in dodana vrednost v predelovalnih dejavnostih, ki sta bila tudi medletno višja.

V Sloveniji je bilo v začetku leta več delovno aktivnih in manj brezposelnih kot leto prej. Rast števila delovno aktivnih je bila zaradi metodološke spremembe nekoliko višja kot v zadnjih mesecih lani. Še naprej je izhajala iz večjega števila delovno aktivnih tujih državljanov. Med dejavnostmi so izstopale gradbeništvo, promet in skladiščenje ter druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Umar se je tokrat posvetil poslovanju gospodarskih družb v letu 2023. Kot je med drugim ugotovil, so kazalniki uspešnosti ponovno dosegli raven iz leta 2021. Lani so z dobičkom poslovali v vseh dejavnostih, k povečanju skupnega dobička družb pa je prevladujoče vplivalo močno izboljšanje poslovnega rezultata pri oskrbi z elektriko, plinom in paro, torej v energetiki.

Močno izboljšanje poslovanja v nominalnih zneskih so zabeležili še v gradbeništvu in trgovini, poslovni rezultat pa se je najbolj poslabšal v predelovalnih dejavnostih ter v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih. V predelovalnih dejavnostih se je neto čisti dobiček precej zmanjšal v energetsko intenzivnih predelovalnih dejavnostih, še vedno pa je bil višji od doseženih najvišjih ravni pred epidemijo.

Po visoki rasti v letu 2022 se je najbolj zmanjšal družbam v proizvodnji kovin. Nadalje se je zmanjšal v kemičnih družbah, papirne družbe in družbe iz proizvodnje nekovinskih mineralnih izdelkov pa so neto čisti dobiček še povišale, so navedli v Umarju.

Vir: Sta
Foto: Arhiv Instore