SLO bocni levo
SLO bocni desno

Inputi v kmetijstvu marca na mesečni ravni spet dražji

ANALIZA

Slovenija

14.05.2024

Inputi v kmetijstvu so se marca na mesečni ravni podražili tretji mesec zapored, tokrat za 0,5 odstotka.

V medletni primerjavi so bili medtem še vedno cenejši, in sicer za 6,1 odstotka. Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bili medtem marca medletno nižje za 2,9 odstotka, vrednost odkupa kmetijskih pridelkov pa za 8,8 odstotka.
  
Izdelki in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu so bili marca v primerjavi s februarjem dražji za 0,6 odstotka, izdelki in storitve za investicije v kmetijstvu pa za 0,4 odstotka, je danes objavil statistični urad.

Pri prvi skupini so statistiki rast cen zaznali predvsem pri energiji in mazivih, cene v tem segmentu inputov so se na mesečni ravni zvišale za 3,6 odstotka. Cene veterinarskih storitev so bile višje za 0,9 odstotka, storitve vzdrževanja opreme za 0,3 odstotka, sredstva za varstvo rastlin pa za 0,1 odstotka. V drugi skupini inputov se je oprema podražila za 0,5 odstotka, predvsem zaradi višjih cen traktorjev, medtem ko so cene zgradb ostale na ravni februarja.

V medletni primerjavi so se inputi v kmetijstvu pocenili povprečno za 6,1 odstotka, kar je nekoliko manj izrazito kot v preteklih mesecih. Cene izdelkov in storitev za tekočo porabo so bile za 9,5 odstotka nižje kot marca lani, medtem ko so bile cene izdelkov in storitev za investicije za 2,1 odstotka višje.

V primerjavi z lanskim marcem so bila še vedno občutno cenejša gnojila, namreč za 32 odstotkov, in krmila, za 19,4 odstotka. Medletno višje so bile medtem predvsem cene semen in sadik, za 13,6 odstotka.

V prvem letošnjem četrtletju skupaj so bile cene inputov v kmetijstvu povprečno za en odstotek nižje kot v zadnjem lanskem trimesečju in za 7,4 odstotka nižje kot v prvem četrtletju lani.

V medletni primerjavi so bili izdelki in storitve za tekočo porabo cenejši za 11,5 odstotka, izdelki in storitve za investicije v kmetijstvu pa so bile za 2,3 odstotka dražji. Gnojila so bila cenejša za 39,7 odstotka, krmila pa za 19,3 odstotka. Semena in sadike so bile tudi v tej primerjavi dražji za 13,6 odstotka.

V ločeni objavi je statistični urad predstavil tudi podatke o cenah kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih in o vrednosti odkupa kmetijskih pridelkov. Cene kmetijskih pridelkov so bile glede na marec lani nižje za 2,9 odstotka, kar je nekoliko manjša razlika kot v večini preteklih mesecev.

Cene živali in živalskih proizvodov so bile za 5,8 odstotka nižje, pri čemer so se živalski izdelki pocenili za 7,7 odstotka, živali za zakol pa za štiri odstotka. Pri rastlinskih pridelkih so medtem cene v povprečju narasle za 6,9 odstotka.

Sadje se je podražilo za 21,8 odstotka, najizrazitejši dvig so statistiki zaznali pri namiznih jabolkih. Prav tako so se podražili vino, za 15 odstotkov, in zelenjadnice, za 11,4 odstotka. Po drugi strani pa so bile cene žit in krompirja nižje kot pred enim letom, cene žit celo za 32 odstotkov.

V prvem letošnjem četrtletju so bili kmetijski pridelki povprečno za 4,1 odstotka cenejši kot pred enim letom. Cene živali in živalskih proizvodov so bile nižje za 7,7 odstotka, pri tem živalski izdelki za 10,8 odstotka in živali za zakol za 4,5 odstotka. Pri mleku se je cena znižala za 12,4 odstotka, pri perutnini pa za 13,1 odstotka.

Rastlinski pridelki so bili medtem v četrtletju za 8,7 odstotka dražji kot v enakem obdobju lani. Na dvig so vplivale predvsem višje cene sadja (15,1 odstotka) in zelenjadnic (18,2 odstotka). Po drugi strani so bila žita za 34,8 odstotka cenejša kot pred enim letom.

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov se je medletno marca v povprečju znižala za 8,8 odstotka. Temu so botrovala gibanja v skupini živinoreja, v kateri je bil odkup vrednostno nižji za 11 odstotkov. V skupini poljedelstvo je bil medtem za 42,7 odstotka višji. Na dvig so vplivale višje cene večine pridelkov, medtem ko je bila količina odkupljenega pridelka manjša. Po drugi strani je vrednost odkupljenih žit upadla zaradi nižjih cen.

Odkup v skupini sadjarstvo in vinogradništvo je v medletni primerjavi vrednostno porasel za 1,8 odstotka. Na dvig je vplivala višja vrednost odkupljenih alkoholnih pijač, medtem ko je ta pri odkupljenem sadju in sadikah upadla.

Vir: Sta
Foto: Arhiv Instore