SLO bocni levo
SLO bocni desno

Črna gora: Inflacija februarja 4,3-odstotna

ANALIZA

Regionalne

19.03.2024

Cene proizvodov in storitev za osebno porabo, merjene z indeksom cen življenjskih potrebščin, so bile februarja 2024 v Črni gori v povprečju za 4,3 % višje kot v enakem obdobju leto prej.

Na mesečni ravni so bile cene februarja v povprečju višje za 0,4 odstotka.

Na stopnjo inflacije je najbolj vplivala rast cen v naslednjih skupinah: goriva in maziva za motorna vozila, zelenjava, blago kratkoročne porabe za tekoče vzdrževanje gospodinjstva, frizerske storitve in druge storitve osebne nege, storitve vzdrževanja in popravil stanovanj, predmeti in izdelki za osebno nego, olja in maščobe.

Spremljano po glavnih skupinah proizvodov in storitev je bila februarja 2024 v primerjavi z januarjem 2024 zabeležena rast v naslednjih skupinah: prevoz (2,4 %), pohištvo, gospodinjska oprema in vzdrževanje stanovanj (1,1 %), drugo blago in storitve (1,0 %), hrana in brezalkoholne pijače (0,4 %), stanovanje, voda, elektrika, plin in druga goriva (0,2 %), zdravje (0,1 %), rekreacija in kultura (0,1 %).

V tem obdobju so zabeležili znižanje cen v skupinah: oblačila in obutev (-1,6 %), alkoholne pijače in tobak (-0,3 %) ter gostinstvo in hoteli (-0,2 %).

Cene ostalih izdelkov in storitev se niso bistveno spremenile.

Vir: Monstat
Foto: Arhiv Instore