Ministrstvo za kmetijstvo z več razpisi za podporo kmetijski dejavnosti

Slovenija

02.03.2024

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v današnjem uradnem listu objavilo štiri razpise za podporo kmetijski dejavnosti. Največ sredstev bo na voljo za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov. Slovenski regionalno razvojni sklad pa je objavil razpis s ponudbo finančnih produktov.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za letošnje leto znaša 16,24 milijona evrov. Za sklop z 10,55 milijona evrov lahko vlogo vložijo samostojni podjetniki posamezniki in enoosebne gospodarske družbe, za sklop s 5,68 milijona evrov pa upravičenci, ki so fizične osebe in izkazujejo določene delovne izkušnje. Na oba sklopa lahko vložijo vlogo posebej določeni upravičenci.

Cilji te intervencije so izboljšanje starostne strukture vodij kmetijskih gospodarstev, povečanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev in vzpostavitev oz. ohranitev delovnih mest na prevzetem kmetijskem gospodarstvu. Vložitev vloge bo potekalo od 25. marca od 8. ure do 7. junija do 14. ure.

V navedenem obdobju bo mogoče oddati tudi vloge na razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za letošnje leto. Cilj je usposobiti prevzemnika za nadaljevanje kmetijske dejavnosti na prenesenem kmetijskem gospodarstvu. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 3,29 milijona evrov.

Ministrstvo je objavilo še 30. javni razpis za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva. Cilj so zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amoniaka iz kmetijstva, sekvestracija ogljika ter povečanje organske mase v tleh. Vložitev vloge bo trajal od 25. marca do 22. maja do 14. ure.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša pet milijonov, od tega 500.000 evrov za naložbe nosilcev majhne kmetije, tri milijone evrov za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhne kmetije, ter 1,5 milijona evrov za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb.

Četrti danes objavljen razpis pa je razpis za podporo obnove kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov. Vložitev vloge bo prav tako potekal od 25. marca do 22. maja do 14. ure.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša devet milijonov evrov. Predmet podpore so naložbe kmetijskih gospodarstev v osnovna sredstva za primarno kmetijsko pridelavo, ki so bila poškodovana ali uničena v poplavah v avgustu 2023.

Slovenski regionalno razvojni sklad je medtem objavil razpis za finančne produkte, ki omogočajo vlagateljem hitrejšo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi nepovratnimi sredstvi, s premoščanjem časovnih razlik pri denarnih tokov za čas do izplačila odobrenih nepovratnih sredstev. Na voljo bo za 10 milijonov evrov posojil.

Finančni produkti so namenjeni premostitvenemu financiranju kmetij za fizične osebe (pet milijonov evrov), gospodarskih subjektov (tri milijone evrov), javnih organizacij (milijon evrov) in neprofitnih zasebnih organizacij (milijon evrov).

Vlagatelj vlogo odda na posamezen finančni produkt v obdobju odprtega razpisnega roka za finančni produkt, in sicer od 18. marca do 31. decembra oz. do porabe sredstev. Vloga se odda preko spletne aplikacije e-Rsklad na spletnem naslovu regionalno razvojnega sklada.

Vir: Sta

Foto: Arhiv Instore