V slovenskih klavnicah lani zaklali manj prašičev in goved

ANALIZA

Slovenija

02.03.2024

V slovenskih klavnicah so lani zaklali približno 700 konj, 112.000 glav goveda, 210.000 prašičev, 12.000 ovc, 1000 koz, 14.000 kuncev in 42,3 milijona kljunov perutnine.

Prašičev, goved, koz in konj so zaklali manj kot leta 2022, perutnine, ovc in kuncev pa več, je ta teden objavil državni statistični urad.
  
Konj in koz so lani zaklali približno za deset odstotkov ali 100 živali manj kot leto pred tem. Masa zaklanih konj je bila na letni ravni za približno 12 odstotkov ali okoli 20 ton manjša, masa zaklanih koz pa je bila manjša za približno 18 odstotkov ali okoli dve toni.

V klavnicah so zaklali tudi manj goved in prašičev. Goved so zaklali za približno devet odstotkov ali 11.000 živali manj, skupna masa zaklanih goved pa je bila manjša za približno osem odstotkov ali okoli 2808 ton govejega mesa. Zaklanih prašičev je bilo za okoli osem odstotkov ali 19.000 živali manj, njihova skupna masa pa se je znižala za okoli 12 odstotkov ali približno 2457 ton mesa.

Na drugi strani se je zakol kuncev povečal za okoli 226 odstotkov oz. 9000 živali več. Kot so pojasnili statistiki, gre za relativno majhno število kuncev, zato se vsako občutnejše povečanje v številu živali tudi izraziteje odraža v stopnji rasti. Za 226 odstotkov ali približno 12 ton je bila večja tudi masa zaklanih kuncev; celotna masa trupov zaklanih kuncev je znašala približno 18 ton.

Povečal se je tudi zakol perutnine, in sicer za dva odstotka ali 882.000 živali, in ovc za približno odstotek ali 100 živali več. Masa zaklane perutnine se je na letni ravni povečala za okoli dva odstotka ali približno 1593 ton mesa, medtem ko se je masa zaklanih ovc zmanjšala za približno dva odstotka ali okoli tri tone.

Statistiki so navedli še, da je bil zakol uvoženih goved lani v primerjavi z letom 2022 manjši, medtem ko zakola uvoženih prašičev in perutnine niso zaznali. Zakol uvoženih živali pomeni, da so bile te pripeljane v klavnico neposredno iz tujine, torej pred zakolom niso bile rejene v Sloveniji.

Vir: Sta
Foto: Arhiv Instore