EU: Slovenija podpira umik uredbe o pesticidih

Svetovne

29.02.2024

Evropska komisija je napovedala, da bo do konca marca umaknila predlog uredbe o pesticidih oz. trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev.

Slovenija umik predloga podpira in pričakuje, da bo komisija kmalu pripravila nov predlog, ki bo med drugim upošteval posebnosti posameznih držav članic, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo.

"Slovenija je že ob predstavitvi predloga načelno podprla potrebo po bolj trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev, hkrati pa je izpostavila posebnosti Slovenije, na katere bi imela nova uredba zelo negativen vpliv," so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Slovenija je izpostavila predvsem popolno prepoved uporabe vseh fitofarmacevtskih sredstev na občutljivih območjih, ki v Sloveniji predstavljajo več kot 40 odstotkov kmetijskih površin v uporabi, kar bi vodilo v opuščanje kmetovanja na teh območjih; zahtevo za občutno zmanjšanje uporabe vseh pesticidov do leta 2030 ne glede na posebnosti posameznih držav članic in dodatne administrativne obremenitve za uporabnike pesticidov in pristojne organe.

Podobne pomisleke so imele tudi druge države članice. V postopku obravnave predloga na ravni Sveta EU so se namreč pokazale velike razlike med državami, predlog končnega kompromisnega predloga Sveta EU pa je bil na nekaterih področjih pod standardi, ki na področju trajnostne rabe fitofarmacevtskih sredstev že veljajo v Sloveniji.

Slovenija zato podpira napovedan umik predloga uredbe in pričakuje, da bo komisija kmalu pripravila nov predlog, ki bo upošteval razpoložljivost alternativnih metod varstva rastlin, posebnosti posameznih držav članic in omejil rabo pesticidov na način, ki bo po eni strani omogočil nadaljevanje izvajanja trajnostnega kmetijstva in hkrati zagotovil visoke standarde varovanja zdravja ljudi in okolja, so poudarili na ministrstvu.

Namen predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev, ki ga je Evropska komisija predstavila junija 2022, je bil zmanjšati uporabo pesticidov do leta 2030 ter zagotoviti večjo skladnost s cilji evropskega zelenega dogovora in strategije od vil do vilic.

Predlog uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev oziroma o zmanjšanju uporabe pesticidov v EU do leta 2030 za polovico je Evropski parlament novembra lani zavrnil, pogajanja med državami so zastala, kritični do nje so bili kmetje, je v začetku meseca ob napovedi umika predloga uredbe dejala predsednica komisije Ursula von der Leyen.

Vir: Sta
Foto: Arhiv Instore