EU: Bruselj kmete vabi k sodelovanju v anketi o nepoštenih trgovinskih praksah

Svetovne

27.02.2024

Evropska komisija je danes kmete in male dobavitelje v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi povabila k izpolnitvi vprašalnika o nepoštenih trgovinskih praksah.

Anketo bo mogoče izpolniti do 15. marca. Rezultate bo upoštevala pri pripravi predlogov za izboljšanje položaja kmeta, so sporočili danes v Bruslju.

Komisija kmete in male dobavitelje v različnih fazah verige preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi poziva, naj delijo svoje morebitne izkušnje z nepoštenimi trgovinskimi praksami in povedo, ali jim trenutna zakonodaja na tem področju nudi ustrezno zaščito pred kupci, ki so ekonomsko močnejši.

Vprašalnik je na voljo v vseh uradnih jezikih EU, torej tudi v slovenščini, na povezavi sta.si/qCqmrm. Izpolniti ga je mogoče do 15. marca.

Gre za redno letno raziskavo v okviru izvajanja direktive o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi, ki se je začela uporabljati konec leta 2021.

Komisija bo rezultate upoštevala pri pripravi predlogov možnih ukrepov za izboljšanje položaja kmetov in malih dobaviteljev v dobavni verigi. Gre na primer za ukrepe, povezane s preglednostjo trga, izvajanjem direktive, stroški proizvodnje in bolj enotnim nadzorom nad obstoječimi pravili na področju uvoza kmetijskih proizvodov. Ukrepe naj bi predstavila še marca.

Pravične cene so sicer ena od glavnih zahtev kmetov, ki protestirajo v več članicah EU. V ponedeljek so se znova zbrali tudi v Bruslju, kjer je potekalo zasedanje kmetijskih ministrov držav članic.

Ti so pozdravili predloge komisije za administrativno razbremenitev kmetov, a obenem pozvali k pripravi nadaljnjih ukrepov. Izpostavili so potrebo po večji prožnosti pri nekaterih pogojih, ki jih morajo kmetje izpolnjevati, če želijo prejeti neposredne podpore iz skupne kmetijske politike. Zavzeli pa so se še za enostavnejše postopke sprememb strateških načrtov skupne kmetijske politike.

Vir: Sta
Foto: Arhiv Instore