Kmetijski pridelki pri pridelovalcih lani nekoliko dražji

ANALIZA

Slovenija

23.02.2024

Kmetijski pridelki pri pridelovalcih so se lani v primerjavi z 2022 v povprečju podražili za 3,2 odstotka, je objavil statistični urad.

To je bistveno nižja rast kot v 2022, ko so njihove cene zrasle za 24,2 odstotka. Skupna vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je medtem lani upadla za 2,9 odstotka 751,4 milijona evrov.

Cene rastlinskih pridelkov so se v povprečju dvignile za 1,5 odstotka. Najbolj so se podražile zelenjadnice, in sicer za 14,4 odstotka, sledilo je sadje, ki je bilo v povprečju dražje za 13,6 odstotka. Cene krompirja se se zvišale za desetino, najbolj pri zgodnjem krompirju, medtem ko so se žita pocenila za 47 odstotkov.

Cene živali in živalskih proizvodov so se v povprečju zvišale za 4,3 odstotka. Živali za zakol so se na letni ravni podražile za 7,7 odstotka, pri čemer so se najbolj dvignile cene prašičev, višje pa so bile tudi cene perutnine in goveda.

Živalski proizvodi so se podražili za 1,5 odstotka, na kar je vplivala višja cena jajc. Povprečna cena mleka pri pridelovalcu se na letni ravni ni spremenila.

Skupna vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov se je lani zmanjšala za 2,9 odstotka na 751,4 milijona evrov.

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo se je znižala za tretjino na 78,5 milijona evrov. Najizraziteje se je znižala vrednost odkupljenih žit, predvsem zaradi nižjih cen pridelkov, nekoliko pa tudi zaradi manjšega odkupa žit. Nižji sta bili tudi vrednosti odkupljenih zelenjadnic in industrijskih rastlin, medtem ko je vrednost odkupljenega krompirja zaradi višjih cen porasla za 7,2 odstotka.

Vrednost odkupljenih pridelkov v skupini živinoreja se je medtem dvignila za 1,7 odstotka na 595,1 milijona evrov. Pri odkupljeni perutnini je porasla za desetino in pri odkupljenih jajcih za petino, medtem ko se je pri odkupljeni živini znižala za 1,7 odstotka. Prav tako nižja je bila vrednost odkupljenega mleka, na upad pa je vplivala manjša količina odkupa pridelka, so navedli statistiki.

Odkup v skupini sadjarstvo in vinogradništvo se je vrednostno povečal za 10,9 odstotka na 72,9 milijona evrov. Vrednost odkupljenega sadja je porasla za petino, ker so se v primerjavi z letom prej cene zvišale. Višja je bila tudi vrednost odkupljenih alkoholnih pijač, in sicer za 13,3 odstotka. Po drugi strani se je vrednost odkupljenega grozdja za predelavo v primerjavi z letom 2022 znižala za 8,7 odstotka.

Vir: Sta

Foto: Arhiv  Instore