Razvojna razlika med Zahodno in Vzhodno Slovenijo v 2022 spet večja

ANALIZA

Slovenija

20.02.2024

V 2022 se je razvojna razlika med Zahodno in Vzhodno Slovenijo spet nekoliko povečala, kažejo danes objavljeni podatki Eurostata.

Zahodna Slovenija je bila predlani po BDP na prebivalca, izraženem v standardih kupne moči (PPS), pri 109 odstotkih povprečja EU, Vzhodna Slovenija pa pri 73 odstotkih.

V letu pred tem je bila Zahodna Slovenija po revidiranih podatkih pri 107 odstotkih povprečja 27 članic EU, Vzhodna Slovenija pa pri 74 odstotkih.

Vzhodna Slovenija je tako v primerjavi s povprečjem EU glede na 2021 izgubila eno odstotno točko, raven razvitosti Zahodne Slovenije pa se je zvišala za dve odstotni točki. Do povečanja razlike je glede na 2020 prišlo že v 2021.

Raven razvitosti celotne Slovenije glede na povprečje EU po PPS na prebivalca je medtem v 2022 ostala pri 90 odstotkih, kar je bilo za eno odstotno točko več kot v 2020.

V obeh slovenskih kohezijskih regijah se je BDP v 2022 nominalno povečal, a je bila rast v Zahodni Sloveniji, v kateri se med drugim nahaja Ljubljana z osrednjeslovensko regijo, višja.

Merjeno v PPS se je BDP v Vzhodni Sloveniji predlani okrepil za 7,3 odstotka na skoraj 28,49 milijarde PPS, v Zahodni Sloveniji pa je šel navzgor za 9,8 odstotka na 38,73 milijarde PPS.

Merjeno v evrih pa se je BDP v Vzhodni Sloveniji povečal za 7,7 odstotka na 24,17 milijarde evrov, v Zahodni Sloveniji pa za 10,2 odstotka na 32,86 milijarde evrov.

Velikanske regionalne razlike v EU 

Medtem ostajajo razilke med regijami v EU velikanske. Predlani so tako v irski regiji Southern po BDP na prebivalca v PPS dosegali 286 odstotkov povprečja EU, sledili so Luksemburg z 257 odstotki, irska regija Eastern and Midland z 247 odstotki in češka Praga z 207 odstotki povprečja. Čisto na dnu so bile francosko čezmorsko ozemlje Mayotte v Indijskem oceanu s 30 odstotki povprečja EU ter bolgarske regije Severozapaden, Severen centralen in Južen centralen s 40, 42 oz. 43 odstotki povprečja EU. V 2022 se je sicer BDP realno povečal v 231 od 242 kohezijskih regijah. Najvišja je bila rast v portugalski Algarvi, 17-odstotna, in na prav tako portugalskem avtonomnem otoku Madeira v Atlantskem oceanu, 14,2-odstotna. Največji padec so medtem zabeležile bolgarska regija Jugoistočen (-3,1 odstotka) in Severozapaden (-1,7 odstotka) ter francoska Korzika in madžarska regija Eszak Magyarorszag s po 1,2-odstotnim padcem.

Vir: Sta

Foto: Arhiv Instore