S prispevkom za promocijo sadja tokrat do dobrih 20.000 evrov

AKTUALNO

Slovenija

12.02.2024.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo danes začela izdajati odločbe za plačilo obveznega prispevka za promocijo sadja za leto 2023, ki se plačuje za programsko obdobje 2021-2023.

Višina prispevka je 20 evrov na hektar intenzivnega sadovnjaka. Odločbe bo prejelo 784 zavezancev, njihova skupna vrednost je 21.685 evrov.

Zavezanci za plačilo prispevka so pridelovalci sadja in nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo sadja. Plačilo prispevka je obvezno za vse zavezance ne glede na to, ali vstopijo v shemo Izbrana kakovost Slovenija ali ne, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Prispevek se obračuna letno. Plačati ga je treba v 20 dneh od prejema odločbe.

Zavezancem, ki so zaradi naravnih in drugih nesreč na kmetijskih gospodarstvih utrpeli škodo v obsegu več kot 30 odstotkov kmetijske proizvodnje na ravni kmetijskega gospodarstva, prispevka ne bo treba plačati. Vendar pa mora biti škoda ocenjena in potrjena v skladu s predpisi, ki urejajo naravne nesreče, so dodali na ministrstvu.

Vir: Sta

Foto: Arhiv Instore