Hrvaška: Solastniki Fortenova grupe so s pomembno večino izglasovali dogovor o novi lastniški strukturi brez sankcioniranega solastništva

AKTUALNO

Regionalne

19.12.2023

Na današnji skupščini lastnikov potrdil o lastništvu Fortenova grupe je večina od 97 odstotkov prisotnih delničarjev, ki so glasovali, potrdila transakcijo med Fortenova Group TopCo B.V. kot prodajalcem in Iter BidCo B.V. kot kupcem 100 odstotnega deleža kapitala družbe Fortenova Group MidCo B.V., za znesek, ki lahko skupaj doseže do 660 milijonov evrov. Objavljamo sporočilo za javnost, ki smo ga prejeli iz Fortenove.

Kakšna bo nova lastniška struktura, bo odvisno od interesa sedanjih nesankcioniranih lastnikov potrdil o lastništvu za dodatno vlaganje v solastništvo. Da bi, ne glede na stopnjo interesa delničarjev za dodatno naložbo, zagotovili varno razpoložljivost sredstev, potrebnih za sklenitev posla po dogovorjeni ceni, se je družba Open Pass d.o.o. zavezala, da bo zagotovila plačilo celotnega dogovorjenega zneska, če bo to potrebno.

V skladu  s potrjenim  sporazumom, Fortenova grupa v svoji lastniški strukturi ne bo imela več sankcioniranih delničarjev, katerih lastništvo bo poplačano, v novi lastniški strukturi pa bodo pod enakimi pogoji sodelovali vsi kvalificirani delničarji, torej praktično vsi sedanji nesankcionirani lastniki potrdil o lastništvu družbe, vključno s celotno vrsto partnerjev in dobaviteljev Fortenova grupe. Dosedanji delničarji, ki niso pod sankcijami, bodo tako lahko svoje lastništvo prenesli na novo podjetje BidCo, povečali svoj solastniški delež s prostovoljno možnostjo dodatnega vlaganja, ali pa izbrali možnost poplačila oziroma izstopa iz lastniške strukture. Sankcioniranim delničarjem bodo pripadajoči zneski nakazani na poseben račun, do katerega bodo lahko dostopali, ko bodo sankcijski predpisi Evropske unije, ZDA in Združenega kraljestva to dovoljevali.

Pred sprejetjem sporazuma na skupščini je bila sprejeta odločitev okrožnega sodišča v Amsterdamu z dne 18. decembra 2023, ki je zavrnilo vse zahtevke SBK Arta LLC, Saifa Alketbija, domnevnega lastnika tega podjetja, državljana Združenih Arabskih emiratov, in osebe, ki je pred kratkim pridobila depozitarna potrdila Fortenova grupe, po preložitvi današnje skupščine. Tako je nizozemsko sodstvo že četrtič zavrnilo zahtevo sankcioniranega SBK Arta in njegovega domnevnega lastnika v dolgem nizu kverulantskega pravdanja proti Fortenova grupi. 

„S to ključno odločitvijo v dolgoletnem procesu lastniške konsolidacije Fortenova grupe dejansko vstopamo v novo leto z novim zagonom. Dejstvo, da so nesankcionirani delničarji, ob precejšnji podpori številnih dobaviteljev, ki so solastniki našega podjetja, v veliki večini podprli predlagano rešitev, potrjuje tisto, kar nenehno poudarjamo – da je ta odločitev v najboljšem interesu poslovanja in vseh deležnikov Fortenove grupe. Ta rešitev enako ščiti tako nesankcionirane kot tudi sankcionirane delničarje, ki jim poplačilo dogovorjenega zneska ohranja vrednost njihove naložbe, ki pa se na žalost nenehno zmanjšuje v pogojih nadaljnjega poslovanja s sankcioniranim solastništvom. Po tej odločitvi lahko naši delničarji izberejo eno od ponujenih možnosti, in ker morajo transakcijo odobriti še nekateri sankcijski organi in regulatorji konkurence, pričakujemo, da jo bomo uresničili v drugem četrtletju prihodnjega leta. Brez sankcioniranih delničarjev v solastništvu bo družba lahko še naprej uspešno poslovala in dosegala dobre rezultate ter povečevala vrednost, ki jo dosega za vse deležnike," je dejal Fabris Peruško, član upravnega odbora in glavni izvršni direktor Fortenova grupe. 

Vir/Foto: Fortenova