Slovenija podprla predlog uredbe o odpadni embalaži

AKTUALNO

Slovenija

19.12.2023

Dogovor o predlogu uredbe o embalaži in odpadni embalaži, ki so ga v ponedeljek v Bruslju dosegli okoljski ministri EU, je podprla tudi Slovenija.

V okviru zasedanja, ki se ga je udeležil tudi državni sekretar na ministrstvu za okolje Uroš Vajgl, so poleg tega razpravljali o zakonodaji o zdravju tal in vzpostavitvi sistema za spremljanje gozdov.
  
Kot so danes sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo, je cilj predlagane uredbe preprečiti nastajanje odpadne embalaže, spodbuditi visokokakovostno recikliranje in ustvariti trg sekundarnih surovin.

Ključni odprti vprašanji sta bili prepoved dajanja na trg nekaterih vrst embalaže za enkratno uporabo in cilji za ponovno uporabo embalaže. V ponedeljek doseženi dogovor bo tako med drugim omilil prepoved dajanja na trg nekaterih vrst embalaže za enkratno uporabo v sektorju HORECA. Pri ločevanju sadja in zelenjave se prepoved omejuje na plastično embalažo.

Dogovor po pojasnilih ministrstva ohranja zavezujoče cilje za ponovno uporabo embalaže, ki so ključni z vidika preprečevanja nastajanja odpadne embalaže, hkrati pa predvideva številne izjeme od izvajanja teh ciljev. Med drugim vključuje klavzulo o pregledu, ki predvideva, da bo Evropska komisija v letu 2034 pregledala cilje ponovne uporabe za leto 2030 in na tej podlagi ocenila cilje za leto 2040.

V nadaljevanju zasedanja so sodelujoči opravili tudi razpravo o predlogu prve zakonodaje EU o zdravju tal, ki sledi strategiji EU za tla do leta 2030 in vključuje dolgoročni cilj, da bodo do leta 2050 vsi ekosistemi tal v EU zdravi.

Razpravljali so tudi o predlogu za vzpostavitev integriranega vseevropskega sistema za spremljanje gozdov. Ta bo po navedbah ministrstva zagotovil usklajene podatke o stanju in gospodarjenju z gozdovi EU.

Špansko predsedstvo je zbrane seznanilo tudi z dosedanjim napredkom v zvezi s predlogoma direktive o kakovosti zraka in uredbe o vzpostavitvi okvira EU za certificiranje odvzemov ogljika. Belgijska delegacija je predstavila delovni program prihodnjega predsedstva na področju okoljskih in podnebnih politik, pri čemer bodo v ospredju predvsem prilagajanje in odpornost, krožno gospodarstvo in učinkovita raba naravnih virov ter pravičen trajnostni prehod.

Državni sekretar Vajgl se je pred ministrskim zasedanjem udeležil tudi tradicionalnega sestanka skupine ambicioznih držav (Green Growth Group), na katerem so govorili o blaženju učinkov kratkotrajnih onesnaževal v zraku na pošten in pravičen način ter o oblikovanju ambicioznega in znanstveno utemeljenega podnebnega cilja za leto 2040. Ob robu zasedanja se je udeležil neformalnega srečanja z belgijsko zvezno ministrico za podnebje in okolje Zakio Khattabi ter slovaškim ministrom za okolje Tomašem Tarabo.

Vir: Sta

Foto: Pixabay