SLO bocni levo
SLO bocni desno

Sindikat zbira podporo za stavko v trgovini

AKTUALNO

Slovenija

07.12.2023

Sindikat delavcev trgovine Slovenije ni zadovoljen s pogajanji z delodajalci o prihodnji ureditvi odnosov med socialnimi partnerji v panogi, potem ko bo s koncem leta prenehala veljati obstoječa panožna kolektivna pogodba. S peticijo tako med zaposlenimi med drugim zbirajo podpise podpore za morebitno stavko.

Sindikat ocenjuje, da v dosedanjih pogajanjih z delodajalskimi organizacijami niso dosegli bistvenega napredka, zahteve delodajalcev pa so za zaposlene v trgovini nesprejemljive.

S peticijo za dostojno plačilo in delo v trgovini želijo zato opozoriti na kritičen položaj, v katerem so se po prepričanju sindikalne strani znašli zaposleni v trgovski dejavnosti. V peticiji, ki so jo danes javno objavili v sindikatu, so tudi nanizali nekaj zahtev, ki naj bi jih v pogajanjih postavljali delodajalci.

Sindikat tako na primer ne pristaja na zahtevo, da se nova kolektivna pogodba sklene pod pogojem, da sindikalna stran soglaša s spremembo zakona o trgovini, ki bi znova omogočil delo na 16 nedelj v letu.

Ne pristajajo tudi na zahtevi za znižanje dodatka za delovno dobo z 0,5 na 0,3 odstotka pri zadnjem delodajalcu in za odpravo dodatkov za delo v popoldanski in nočni izmeni v višini 10 odstotkov.

Nesprejemljivo se jim zdi tudi, da bi se kraj opravljanja dela določil tako, da se delavce lahko premešča od kraja bivanja na delo tudi v 100 kilometrov oddaljene trgovine. Ob tem ne pristajajo na zahtevo po povračilu stroškov za prevoz na delo in z dela v višini 85 odstotkov cene javnega prevoza in na ponudbo, da se za dela v četrtem tarifnem razredu - gre za poklice prodajalec, avtomehanik, serviser, skladiščnik idr. - določi bruto plača v višini 1050 evrov, ob pogoju, da se delavec odreče dodatkom na popoldansko in nočno izmeno.

Sindikati so po drugi strani, kot pravijo, v pogajanjih zahtevali, da se v pogodbah o zaposlitvi točno določi kraj opravljanja dela in s tem prepreči vsakodnevno premeščanje ter zagotovi dodatne zaposlitve.

Njihove zahteve so bile tudi, da se plača v četrtem tarifnem razredu določi v višini minimalne plače, da se povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela delavcem izplača v 100 odstotkov višine cene javnega prevoza ali 0,21 evra na kilometer in da se znesek povračila stroškov prehrane med delom določi v višini 7,96 evra ter izplača v denarju.

Zaposleni bi s podpisom peticije podprli nadaljnja prizadevanja sindikata v boju za novo kolektivno pogodbo in v primeru, da se sindikat ne dogovori z delodajalskimi organizacijami, aktivno podprli vse organizirane sindikalne aktivnosti.

Več o svojih zahtevah in morebitnih ukrepih bodo predstavniki sindikata povedali na novinarski konferenci v petek.

Vir: Sta

Foto: Arhiv Instore