SLO bocni levo
SLO bocni desno

EU: Novi evrski bankovci v znamenju kulture, rek in ptic

AKTUALNO

Svetovne

01.12.2023

Evropska centralna banka (ECB) je v postopku prenove oblikovne podobe evrskih bankovcev, v okviru katerega je izvedla tudi raziskavo in anketo, kot možni temi izbrala temi Evropska kultura ter Reke in ptice.

Skupina svetovalcev bo motive predlagala do konca 2024, Svet ECB pa naj bi končno podobo ter časovnico izdaje bankovcev določil leta 2026.

ECB je v minulem obdobju izvedla specializirano javnomnenjsko raziskavo prek izbrane tržnoraziskovalne družbe, poleti pa je objavila še spletno anketo, ki jo je lahko izpolnil vsakdo v evrskem območju.

Kot so danes spomnili v Frankfurtu, je bilo v okviru specializirane raziskave, pripravljene na reprezentativnem vzorcu 23.377 Evropejcev, mogoče glasovati za sedem tem. Najbolj je prepričala tema Evropska kultura (21 odstotkov), sledili sta temi Reke: vodovja življenja v Evropi (18 odstotkov) ter Ptice: svobodne, vzdržljive in navdihujoče (17 odstotkov).

O istih sedmih temah so lahko Evropejci julija in avgusta glasovali tudi v spletni anketi. Odzvalo se jih je več kot 365.000, izidi pa so komplementarni s tistimi iz raziskave. V ospredju so se tako znašle iste tri teme, le v drugačnem zaporedju.

Svet ECB je, da bi čim bolj sledil željam javnosti, odobril združitev tem Reke: vodovja življenja v Evropi ter Ptice: svobodne, vzdržljive in navdihujoče v eno temo, povezano z naravo, in sicer Reke in ptice.

"Zelo smo zadovoljni z veliko udeležbo v naši spletni anketi," je razvoj dogodkov pospremila predsednica ECB Christine Lagarde. "Obe izbrani temi imata skupno nit povezovanja Evrope in Evropejcev, kar je v skladu z našim ciljem, bankovce približati ljudem vseh starosti in okolij," je dodala.

Svet ECB bo zdaj vzpostavil skupino svetovalcev, ki bo do konca prihodnjega leta pripravila predloge motivov na izbrani temi, sledilo pa bo tekmovanje za oblikovanje novih bankovcev. Tudi pri izboru oblikovnih predlogov bodo lahko s svojim mnenjem sodelovali Evropejci.

ECB naj bi časovnice o končni podobi novih bankovcev, tiskanju in izdaji podala v letu 2026. Po tistem bo sicer do izdaje minilo še več let, so danes podčrtali v ECB.

Osrednja denarna ustanova v območju evra je prenovo oblikovne podobe evrskih bankovcev napovedala konec leta 2021 ob 20-letnici prihoda evrskih bankovcev in kovancev v obtok.

Poleg ciljev redne nadgradnje varnostnih lastnosti bankovcev, ki je naloga vseh centralnih bank v boju proti ponarejanju in zlorabam, ter dodatnih izboljšav na področju okoljske sprejemljivosti in obstojnosti fizičnega denarja v obtoku je cilj prenove tudi, da bi bankovci postali bolj povezani z Evropejci.