Mercator lansko leto ustvaril 1,26 milijarde evrov prihodkov

ANALIZA

Slovenija

20.11.2023.

Poslovni sistem Mercator je lani ustvaril kar 2,6 odstotka več prihodkov kot predlani.

Po predlanskem dobičku je družba lani ustvarila izgubo v višini 1,81 milijona evrov. Med razlogi za to so navedli povečanje stroškov ter omejevanje vključevanja višjih nabavnih cen in stroškov v maloprodajne cene.
  
Družba Mercator, ki je del hrvaške skupine Fortenova, je lani prihodke iz osnovne dejavnosti, to je trgovine na drobno, povečala za 1,3 odstotka na 987 milijonov evrov, izhaja iz poslovnega poročila za lani, objavljenega na spletni strani Mercatorja. Normalizirani bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) se je v medletni primerjavi znižal za 18,5 odstotka na 66,07 milijona evrov.

Kot je v poročilu zapisala uprava, so lani znižali neto finančni dolg v primerjavi s predlanskim za 24 odstotkov na 425,58 milijona evrov. Povečali sta se tako produktivnost kot tudi dodana vrednost na zaposlenega v dejavnosti trgovine na drobno. "Ti kazalniki odražajo naša prizadevanja, da bi dosegli zastavljene poslovne cilje kljub zahtevnim pogojem, s katerimi se je soočalo svetovno gospodarstvo," je poudarilo vodstvo Mercatorja.

Načrt družbe Poslovni sistem Mercator za letos predvideva rast prihodkov. Družba po navedbah vodstva načrtuje 1,3 milijarde evrov prihodkov, kar predstavlja 8,5-odstotno rast v primerjavi z letom 2022. "Leto 2023 bo pomembno opredeljevalo rast stroškov delovne sile in ostalih stroškov, predvsem zaradi dviga minimalne plače in povečanja stroškov energentov, zato je družba predvidela vrsto aktivnosti za nadzor rasti stroškov," so dodali.

Poslovni sistem Mercator, ki je imel po lastnih navedbah konec lanskega leta 30,5-odstotni tržni delež, sestavljajo maloprodaja in veleprodaja, v kateri so se prihodki povečali za 14,5 odstotka, EBITDA pa je bil za 12,9 odstotka višji kot predlani. V programu izdelki za gradnjo in dom so se prihodki povečali za 1,6 odstotka. V sistemu sta še gostinstvo in nepremičnine, družba ima v lasti zgradbe v vrednosti približno za 402,57 milijona evrov.

Družba je lani v okviru projekta za izvedbo razvojnih projektov in monetizacijo nepremičnin prodala 19 nepremičnin, od tega 17 po sistemu dolgoročne monetizacije. Podpisala je pogodbe za tri razvojne projekte, ki so še v razvojni fazi. Ob tem je izvedla prodajo poslovno nepotrebnega premoženja na 18 lokacijah in podpisala pogodbe za razvojni lokaciji, ki sta v fazi gradnje.

Pokritost dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri v družbi Poslovni sistem Mercator je konec lanskega leta znaša 46,6 odstotka, kar je za šest odstotnih točk več kot konec leta 2021. Kazalec razmerja med neto finančnim dolgom in normalizirano EBITDA je konec leta 2022 znašal 6,4 in se je v primerjavi z letom 2021 poslabšal za 6,8 odstotka, še izhaja iz poročila.

Mercator je poslovno poročilo za lani objavil dva in pol meseca po zakonsko predpisanem roku. Kot sta pisala Finance in Forbes Slovenija, je razlog za to usklajevanje poročila z revizorsko družbo PwC glede vrednosti nepremičnin in tveganja v skupini Fortenova. Ta je od aprila 2022 edina lastnica Poslovnega sistema Mercator. Mercator ji je konec leta 2022 prodal tudi hrvaško družbo Mercator-H, ki so jo nato pripojili k hrvaški družbi Konzum plus. Fortenova je spomladi letos nato postala lastnica družb Mercator-CG in Mercator-BH, oktobra pa še družbe Mercator-S.

V Mercatorju so opravili ponovno vrednotenje premoženja. Kot so zapisali, je neodvisni ocenjevalec vrednosti dokončal poročilo o ocenjevanju vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, pravic do uporabe sredstev ter naložbenih nepremičnin, ki je potrdilo bistvene razlike v knjigovodskih vrednostih, ki jih je družba navedla v svojih ločenih računovodskih izkazih za leti 2020 in 2021.

Njihova revizijska družba PwC pa je opozorila, da ni mogla pridobiti zadostnih in ustreznih revizijskih dokazov o posameznih vrednotenjih opredmetenih osnovnih sredstev, sredstev, namenjenih prodaji, in pravic do porabe sredstev, da bi se lahko prepričala o ustreznosti tega. Glede naložbe v Mercatorjevi nekdanji odvisni družbi Mercator-H je PwC izrazila enak pomislek, saj ni mogla preveriti ponovne navedbe knjigovodske vrednosti te naložbe.

Mercator je porok za posojila, ki jih je izdala lastnica Fortenova, ta pa ima v svoji lastniški strukturi še vedno tudi sankcionirane (ruske) udeležence. Rešitev tega vprašanja bi skupini med drugim omogočila podporo dolgoročnemu refinanciranju po novembru 2024, so zapisali v Mercatorju, revizor PwC pa je opozoril, da "to nakazuje, da obstaja pomembna negotovost, ki lahko zbudi bistveni dvom o sposobnosti družbe, da nadaljuje kot delujoče podjetje".

Poslovni sistem Mercator je imel konec leta 2022 približno 8400 zaposlenih in skoraj 670 prodajnih enot. Od tega je imel 464 trgovin, 13 veleprodajnih enot, šest gostinskih enot, 41 trgovin s tehničnim programom in 145 franšiznih prodajaln. Imel je več kot 750.000 aktivnih imetnikov kartic zvestobe, so navedli in dodali, da je odkupil 300.000 ton slovenskih izdelkov, v ponudbi imel preko 20.000 slovenskih izdelkov in da je sodeloval z več kot 5000 kmetijami.

Vir: Sta

Foto: Arhiv Instore