Cestnina za tovornjake po predlogu bolj odvisna od vpliva na okolje

AKTUALNO

Slovenija

29.09.2023.

Na ministrstvu za infrastrukturo so pripravili osnutek novega zakona o cestninjenju, s katerim se bo višina cestnine za tovorna vozila še bolj kot doslej določala glede na vpliv, ki ga imajo na okolje.

Za osebna vozila je med novostmi enodnevna elektronska vinjeta. Osnutek je v javni obravnavi do 9. oktobra.
  
Novi zakon o cestninjenju bo nadomestil veljavnega iz leta 2015, in sicer se bo po predlogu začel uporabljati 25. marca 2024.

Cestnina za uporabo cestninskih cest se bo za vozila z največjo dovoljeno maso nad 3500 kilogramov še naprej določala glede na prevoženo razdaljo, za vozila do te meje pa glede na časovno obdobje, v katerem jo bodo uporabljala.

Za tovornjake se bo infrastrukturna pristojbina določila glede na emisijski razred CO2, v katerega se uvrščajo. Teh je pet, v najvišjega sodijo tovornjaki brez izpustov. Zanje bo lahko vlada določila pristojbino, ki bo do 75 odstotkov nižja kot za tovorna vozila v prvem emisijskem razredu CO2.

Najpozneje s 25. marcem 2026 bo lahko Dars začel tovornim vozilom zaračunavati tudi pristojbino za zunanje stroške. Ta se nanaša na stroške onesnaževanja zraka in obremenitve s hrupom zaradi prometa, upravljalec avtocest pa bo tako zbrane prihodke namenil ukrepom za izboljšanje delovanja prometnega sistema. Začasno za štiri leta bodo te pristojbine oproščena tovorna vozila, ki izpolnjujejo najstrožje emisijske standarde.

Poleg infrastrukturne pristojbine in pristojbine za zunanje stroške bo lahko cestnina za tovornjake zajemala tudi pristojbino za zastoje. "Pristojbina za zastoje vključuje stroške, ki jih vozilo povzroča drugim uporabnikom cest in posredno družbi," piše v osnutku, objavljenem na spletnih straneh e-Uprave.

Zaračunavala se bo na odsekih, na katerih so zastoji pogosti, in v času, ko tam običajno nastajajo zastoji. Dolžina odseka in zaračunavanja pristojbine za zastoje se bosta določila glede na njegovo izpostavljenost zastojem, kot so denimo dolžina kolon in povprečna zamuda.

O učinkih pristojbine za zastoje in ustreznosti njene stopnje bo Dars vsaka tri leta poročal ministrstvu za infrastrukturo.

Dnevna elektronska vinjeta za osebna vozila se bo letni, mesečni in tedenski pridružila 25. marca 2030. Njena cena bo določena v višini devet odstotkov cene letne elektronske vinjete. Na voljo bo tudi za lastnike motornih koles, ki imajo trenutno na voljo letno, polletno in tedensko vinjeto.

Cena polletne elektronske vinjete bo po predlogu od marca 2030 določena v višini 55 odstotkov cene letne elektronske vinjete. Za mesečno bo treba odšteti 19 odstotkov cene letne vinjete, za tedensko pa 11 odstotkov.

Vir:Sta

Foto: Arhiv Instore