Lani z višjo stopnjo samooskrbe z medom in sadjem

ANALIZA

Slovenija

11.06.2023

Lani je bilo na prebivalca Slovenije v povprečju na voljo 133 kilogramov sadja, 115 kilogramov žit, 105 kilogramov zelenjave, 87 kilogramov mesa, 70 kilogramov krompirja, 11 kilogramov jajc in en kilogram medu.

V letni primerjavi so bile stopnje samooskrbe višje pri skoraj vseh živalskih bilancah, tudi medu, med rastlinskimi pa le pri sadju.
  
Pri živalskih proizvodih se je stopnja samooskrbe z mesom v minulem letu zvišala za dve odstotni točki na 87 odstotkov in z medom za 75 odstotnih točk na 90 odstotkov, pri jajcih pa je upadla za tri odstotne točke na 94 odstotkov, je pred dnevi objavil državni statistični urad.

Pri rastlinskih pridelkih se je stopnja samooskrbe s sadjem zvišala za 15 odstotnih točk na 29 odstotkov, znižala pa se je pri krompirju, in sicer za osem odstotnih točk na 36 odstotkov, pri zelenjavi za pet odstotnih točk na 38 odstotkov in pri žitih za 11 odstotnih točk na 73 odstotkov.

V Sloveniji smo lani po podatkih statistikov pridelali 2400 ton medu oz. 12-krat toliko kot leto prej. Domača proizvodnja sadja je obsegala 93.000 ton oz. skoraj trikrat toliko kot v letu 2021.

Na prebivalca Slovenije je bilo v letu 2022 na voljo 133 kilogramov sadja, 115 kilogramov žit, 105 kilogramov zelenjave, 87 kilogramov mesa, 70 kilogramov krompirja, 11 kilogramov jajc in en kilogram medu.

V primerjavi z letom pred tem je bila razpoložljiva količina za prehrano večja pri medu (za 117 odstotkov), sadju (za 22 odstotkov) in krompirju (za 11 odstotkov), zmanjšala pa se je pri zelenjavi (za 12 odstotkov) ter mesu in žitih (za dva odstotka). Pri jajcih je razpoložljiva količina za prehrano ostala na ravni predhodnega leta.