SLO bocni levo
SLO bocni desno

Stominusu zaradi kršitev delavskih pravic za 77.500 evrov glob

AKTUALNO

Slovenija

25.05.2023

Inšpektorat RS za delo je slovaški agenciji za posredovanje dela Stominus zaradi kršitev pravic agencijskih delavcev, ki jih je posredovala slovenskim podjetjem Tomplast, Don Don, Veplas, Nimrod in Perutnina Ptuj, izdal več prekrškovnih odločb in izrekel globe v skupni višini 77.500 evrov.

Šlo je za model izkoriščanja delavcev, je opozoril.
  
Kot so v današnjem sporočilu za javnost spomnili na inšpektoratu, so zaradi suma številnih kršitev delavskih pravic pri podjetju Stominus in njegovih uporabnikih stalno prisotni že od oktobra 2022.

Stominusu so na podlagi inšpekcijskih nadzorov vročili pravnomočne odločbe o prekršku z izrekom globe zaradi kršitev v podjetjih Tomplast (22.000 evrov), Don Don (15.500 evrov pravni osebi in 2650 evrov odgovorni osebi), Veplas (9500 evrov pravni osebi in 1300 evrov odgovorni osebi), Nimrod (28.500 evrov pravni osebi in 4300 evrov odgovorni osebi) ter Perutnina Ptuj (2000 evrov pravni osebi).

V primeru Tomplasta so zaznali neizročanje plačilnih list, neizplačilo regresa, neveljavna potrdila A1 ter neprijave izvajanja čezmejnih storitev, v Don Donu so se za globo odločili zaradi nepredložitve dokumentacije, neizplačila plače v zakonsko določenem roku, neveljavnih potrdil A1 ter neprijave izvajanja čezmejnih storitev, v Veplasu pa zaradi neprijave izvajanja čezmejnih storitev in nepredložitve zahtevane dokumentacije.

V primeru Nimroda je slovaško agencijo globa doletela zaradi neizplačila regresa, neizročanja plačilnih list in neveljavnih potrdil A1 za delavce, v primeru Perutnine Ptuj pa, ker posredovani delavci tam niso opravljali dela skladno s prijavo na Zavodu RS za zaposlovanje.

Inšpektorat je posebej izpostavil še, da se Stominus ni odzival na njihove pozive za dostavo dokumentacije v zvezi z uporabnikoma Iskra ISD in Perutnina Ptuj, zaradi česar so mu izdali dva plačilna naloga v skupni vrednosti 3000 evrov. Oba sta bila vročena in sta pravnomočna.

"Takšno izkoriščanje delavcev se mora končati," je dogajanje pospremil v. d. glavnega delovnega inšpektorja Luka Lukić. Ne gre le za posamezne primere izkoriščanja, temveč za vzpostavljen poslovni model, je opozoril. "Na inšpektoratu za delo bomo naredili vse, da takšne prakse prekinemo in jih primerno sankcioniramo," je še napovedal.

Stominus je bil kot agencija za posredovanje dela registriran na Slovaškem do 16. decembra 2021, od takrat naprej pa ima tam status gospodarske družbe, brez dovoljenja za opravljanje te dejavnosti.

V Sloveniji je imel podružnico, registrirano kot agencijo za opravljanje dejavnosti posredovanja delovne sile, do 3. novembra. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ji je odvzelo dovoljenje za opravljanje dejavnosti in jo izbrisalo iz registra za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabnikom.

Inšpektorat je pri preiskavah Stominusa sodeloval tudi s slovaškimi organi.

Zgodba je v javnost prišla marca, ko so na inšpektoratu pojasnili, da so izvedli obsežno akcijo, v kateri so pod drobnogled poleg Stominusa vzeli še slovaško agencijo za posredovanje dela Pertas. Ti agenciji sta v slovenska podjetja Tomplast, Nimrod, Mahle Bovec in Mahle Komen, Perutnina Ptuj, Marles hiše, Engrotuš, Plamtex, Iskra ISD - strugarstvo, Don Don, Kovinoplastika Lož in Veplas skupaj posredovali 379 delavcev, pretežno iz Srbije, BiH in Severne Makedonije, nekaj pa tudi iz Ukrajine.

Kar 138 so jih našteli v trgovcu Engrotuš, kjer so posredovani delavci delo po ugotovitvah inšpektorjev opravljali prek zakonsko dovoljenega časa, eden od njih je v mesecu dni opravil 413 ur - v povprečju je delal vse dni v mesecu, vsaj 13 ur na dan. Posledično so podali kazenske ovadbe zoper več oseb.