SLO bocni levo
SLO bocni desno

BiH: Mercator in Coca-Cola predstavila novo akcijo:"Recikliraj me"

AKTUALNO

Regionalne

25.05.2023.

V času od 3. junija do 29. julija 2023 bo v šestih izbranih Mercatorjevih hipermarketih potekalo zbiranje odpadne plastične embalaže. Za vsako plastenko, ne glede na velikost, bodo potrošniki na kartico prejeli 5 Pika točk v protivrednosti 0,10 KM.

"Kot družbeno odgovorno podjetje, usmerjeno v trajnost, partnerstva in inovativnost, želimo opozoriti na pomen odgovornega in pravilnega odlaganja odpadne embalaže v Bosni in Hercegovini. Aktivnosti v okviru pobude:" Coca-Cola Recikliraj me. Daj mi novo življenje," v okviru globalnega programa:"Svet brez odpadkov", so namenjeni ustvarjanju novih navad za pravilno odlaganje odpadne embalaže in izobraževanju o pomenu recikliranja odpadkov za ohranjanje virov in okolja. Gre za enega od projektov Coca-Cole v Bosni in Hercegovini, v okviru katerega aktivno delamo pri iskanju in implementaciji rešitev, povezanih z izzivi, povezanimi z embalažo," je povedal Bruno Jelić, direktor sektorja korporativnih zadev in trajnosti v Coca-Coli HBC Adria.

"Izjemno sem ponosen, ker je Mercator prva trgovska veriga v Bosni in Hercegovini, ki je del zelo pomembne pobude za začetek projekta recikliranja odpadne plastične embalaže v sodelovanju z našim dolgoletnim partnerjem Coca-Cola HBC. Ozaveščanje o pomenu ohranjanja okolja, v katerem živimo, je eden od Mercatorjevih dolgoročnih ciljev, zato smo se tudi letos v naših hipermarketih v petih mestih, v sodelovanju s Coca-Cola HBC, odločili vzpostaviti zbiralnice plastične embalaže in nagrajevati stranke, ki se na to pobudo odzovejo preko dodatnih točk na Pika kartici. Verjamem, da bo odziv velik in da bodo vsi sodelujoči širili zavest o pomenu recikliranja v svoje mikro okolje, predvsem pa na mlajše generacije," je povedal Haris Arnautović, vodja Mercatorjeve službe za marketing.

Potrošniki bodo lahko plastično embalažo odlagali v zabojnike, ki bodo postavljeni na vhodih izbranih hipermarketov, vsako soboto med 9. in 17. uro. Po oddaji plastične embalaže bodo imetniki Pika kartic, točkovani.

Prijatelja projekta sta podjetji Ekopak in Eurobeta, ki skrbita za ustrezno ravnanje z odpadno embalažo.