SLO bocni levo
SLO bocni desno

Povprečna plača za januar medletno realno višja

ANALIZA

Slovenija

22.03.2023.

Povprečna bruto plača za januar je znašala 2144,72 evra, kar je nominalno 0,7 in realno 0,9 odstotka manj kot decembra ter nominalno 11,5 in realno 1,4 odstotka več kot januarja lani.

Povprečna neto plača je bila s 1399,03 evra mesečno nominalno za 1,4 in realno za 1,6 odstotka nižja, medletno pa nominalno 13,2 oz. realno 2,9 odstotka višja.
V javnem sektorju je povprečna bruto plača znašala 2444,10 evra (nominalno 0,5 odstotka manj kot decembra in 9,9 odstotka več kot januarja lani), neto plača pa 1586,45 evra (nominalno 0,7 odstotka manj kot decembra in 11,5 odstotka več kot januarja lani), so izračunali na Statističnem uradu RS.

Pri tem je bila v sektorju država, ki je del javnega sektorja, bruto plača 2414,14 evra (0,6 odstotka več kot decembra in 8,4 odstotka več kot januarja lani), neto plača pa 1562,45 evra (0,8 odstotka več kot decembra in 10,2 odstotka več kot januarja lani).

V zasebnem sektorju je povprečna bruto plača januarja znašala 2066,40 evra, nominalno 0,8 odstotka manj kot decembra in 12,4 odstotka več kot januarja lani. Povprečna neto plača je bila s 1364,22 evra na mesečni ravni nominalno za 1,8 odstotka nižja, medletno pa 14,1 odstotka višja.

Na ravni dejavnosti je bila povprečna bruto plača najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (3053,79 evra), sledila je plača v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (3044,09 evra). Najnižja je bila v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (1528,96 evra).